Ban lãnh đạo Nam A Bank

Hội đồng Quản trị

 


Ông Nguyễn Quốc Toàn

Chủ tịch Hội đồng Quản trị


 


Ông Trần Ngô Phúc Vũ

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trịÔng Nguyễn Quốc Mỹ

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trịÔng Phan Đình Tân

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị


 


Bà Võ Thị Tuyết Nga

Thành viên Hội đồng Quản trịBà Đỗ Anh Thư

Thành viên độc lập


 


Ban điều hành

 


Ông Trần Ngọc Tâm

Tổng Giám đốc


 


Bà Võ Thị Tuyết Nga

Phó Tổng Giám ĐốcÔng Lê Quang Quảng

Phó Tổng Giám đốcÔng Trần Khải Hoàn

Phó Tổng Giám đốcKế toán trưởng

 


Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan

Kế toán trưởng


 

Ban Kiểm soát


Bà Triệu Kim Cân

Trưởng Ban Kiểm soátBà Nguyễn Thị Thúy Vân

Thành viên Ban Kiểm soátBà Nguyễn Thùy Vân

Thành viên Ban Kiểm soát


Top