Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ FWD

 

Dòng sản phẩm Bảo Vệ
Trả lời

Khi đã bảo vệ những điều quan trọng trong đời, Khách hàng sẽ giải phóng mọi giới hạn để sống hết mình, không do dự băn khoăn. Hãy lên kế hoạch bảo vệ những người thân yêu bằng các sản phẩm bảo hiểm được thiết kế phù hợp với nhu cầu của Khách hàng.

a.  FWD Cả nhà vui khỏe:

    •  Một quỹ bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, cả nhà được bảo vệ, kể cả con chưa sinh trong tương lai.
    •  Bảo vệ trước 80 bệnh hiểm nghèo đến 80 tuổi chỉ với 10 hoặc 15 năm đóng phí.
    •  Quỹ tiết kiệm khi về hưu và khi kết thúc hợp đồng.

Chi tiết sản phẩm: Tại đây

b.  FWD Bảo hiểm Bệnh Ung Thư:

    •  100% Số tiền bảo hiểm được chi trả ngay khi phát hiện bệnh ung thư ở bất kỳ giai đoạn nào.
    •  Phí bảo hiểm chỉ từ vài trăm ngàn đồng/năm.
    •  Phí bảo hiểm không đổi trong suốt 5 năm hợp đồng.
    •  Tuổi tham gia: từ 18 đến 64 tuổi.
    •  Thời gian hợp đồng 5 năm, phí bảo hiểm đóng hàng năm.
    •  Phí bảo hiểm hàng năm sẽ không thay đổi trong suốt thời gian hợp đồng. Để duy trì hiệu lực hợp đồng, Khách hàng chỉ cần đóng phí hàng năm.

Chi tiết sản phẩm: Tại đây

Dòng sản phẩm Đầu tư
Trả lời

Sản phẩm này vừa đem lại sự tăng trưởng tài chính ổn định vừa mang đến cho Khách hàng sự bảo vệ tối đa. Ngoài ra, Khách hàng có thể linh hoạt rút tiền và điều chỉnh hợp đồng để phù hợp với mọi thay đổi về nhu cầu trong cuộc sống.

  FWD Đón đầu thay đổi:

    •  Đầu tư linh hoạt, bảo vệ tối đa.
    •  Rút tiền trực tuyến, mọi lúc, mọi nơi.
    •  Tăng trưởng ổn định, đảm bảo.

Chi tiết sản phẩm: Tại đây

Dòng sản phẩm Tiết kiệm
Trả lời

Lên kế hoạch tiết kiệm ngay từ bây giờ để sẵn sàng cho một nền tảng tài chính vững chắc trong tương lai.

  Con vươn xa – bảo hiểm giáo dục:

    •  Quyền lợi tiền mặt mỗi 2 năm ngay từ năm thứ 2.
    •  Quỹ giáo dục cho con được đảm bảo 150% Số tiền bảo hiểm (STBH)
    •  Lãi tích lũy trong suốt thời hạn hợp đồng.
    •  Phần thưởng khuyến khích thành tích học tập xuất sắc của con
    •  Bảo vệ tiếp nối dành cho con: đảm bảo con được tham gia một hợp đồng bảo hiểm mới trong tương lai mà không cần bằng chứng về sức khỏe.

Chi tiết sản phẩm: Tại đây

Top