Bảo lãnh ngân hàng

Bảo lãnh là hình thức Nam A Bank giúp cho Quý khách hoàn thành trách nhiệm thanh toán hợp đồng đúng thời hạn, đảm bảo nghĩa vụ khi tham gia dự thầu, đảm bảo đúng các điều kiện trong hợp đồng đã ký kết…bằng hình thức phát hành bảo lãnh.

Đối tượng & điều kiện
Trả lời

Đối tượng:

Các tổ chức kinh tế và hộ kinh doanh cá thể điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều kiện:

Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

Mục đích đề nghị Nam A Bank bảo lãnh là hợp pháp;

Có khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ được Nam A Bank bảo lãnh trong thời hạn cam kết;

Phạm vi bảo lãnh: Có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ các nghĩa vụ.

Tiện ích
Trả lời

Gia tăng mức độ tin cậy của đối tác trong việc thực hiện hợp đồng, các giao dịch mua bán, cung cấp sản phẩm;

Gia tăng cơ hội tham gia đấu thầu và thắng thầu cho khách hàng;

Bảo lãnh do Nam A Bank phát hành được nhiều ngân hàng và đơn vị trong và ngoài nước chấp nhận;

Thời gian phát hành thư bảo lãnh nhanh chóng, trong ngày làm việc (ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, quy mô lớn). Thủ tục đơn giản, thuận tiện;

Biểu phí hợp lý, cạnh tranh và linh hoạt theo từng loại bảo lãnh.

Đặc tính
Trả lời

Loại tiền: VND và ngoại tệ;

Hình thức bảo lãnh:
   
    + Hợp đồng bảo lãnh;
   
    + Thư bảo lãnh;

Phương thức bảo đảm:
   
    + Cầm cố tài sản;
   
    + Thế chấp tài sản;
   
    + Bảo lãnh của bên thứ ba;
   
    + Ký quỹ và các biện pháp bảo đảm khác theo quy định của pháp luật;

Phí dịch vụ và các loại bảo lành
Trả lời

Phí dịch vụ: 

Theo quy định của Nam A Bank theo từng thời kỳ.

Các loại bảo lãnh:

Bảo lãnh dự thầu;

Bảo lãnh vay vốn;

Bảo lãnh thanh toán;

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng;

Bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản phẩm;

Bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản phẩm;

Bảo lãnh đối ứng;

Và các loại bảo lãnh khác theo yêu cầu của khách hàng.

Thủ tục
Trả lời

Giấy đề nghị bảo lãnh (theo mẫu);

Hợp đồng và các tài liệu liên quan đến giao dịch bảo lãnh: Thư mời thầu, Hợp đồng kinh tế ...

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;

Quyết định bổ nhiệm người đại diện;

Các tài liệu liên quan đến sự thay đổi, bổ sung của doanh nghiệp (trong trường hợp khách hàng đã có giao dịch trước đó) như thay đổi địa chỉ, người đại diện,...

Hồ sơ về tình hình sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính (nếu có hoạt động kinh doanh);

Hồ sơ về tài sản bảo đảm;

Hồ sơ khác theo yêu cầu của Nam A Bank.

Thông tin liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top