Biểu phí dịch vụ dành cho Khách hàng Cá nhân

1. Biểu phí giao dịch tại quầy (áp dụng từ 28/05/2019)

2. Biểu phí dịch vụ Ngân hàng Điện tử (áp dụng từ 28/05/2019)

3. Biểu phí Thanh toán quốc tế (áp dụng từ 28/05/2019)

4. Biểu phí dịch vụ Thẻ Nam A Bank (Áp dụng từ ngày 01/01/2019)

GHI CHÚ: ĐỐI VỚI VIỆC THAY ĐỔI BIỂU PHÍ THẺ NAM A BANK SẼ THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG TỐI THIỂU LÀ 07 NGÀY TRƯỚC KHI ÁP DỤNG

Top