Biểu phí dịch vụ dành cho Khách hàng Cá nhân

1. Biểu phí giao dịch tại quầy.

2. Biểu phí dịch vụ Ngân hàng Điện tử.

3. Biểu phí dịch vụ Thẻ (áp dụng từ 01/08/2017).

GHI CHÚ: ĐỐI VỚI VIỆC THAY ĐỔI BIỂU PHÍ THẺ NAM A BANK SẼ THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG TỐI THIỂU LÀ 07 NGÀY TRƯỚC KHI ÁP DỤNG

Top