Dịch vụ thanh toán A-Pay

Rút ngắn thời gian giao dịch tại quầy

Đối tượng và điều kiện thực hiện
Trả lời

Cá nhân người cư trú có quốc tịch Việt Nam mở tài khoản thanh toán tại Nam A Bank;

KH phải có tài khoản TKTT tại Nam A Bank và thực hiện chuyển tiền từ TKTT cho Đơn vị thụ hưởng là Cá nhân/Pháp nhân.

Tiện ích
Trả lời

Giúp khách hàng rút ngắn thời gian giao dịch tại quầy.

Đơn giản hóa thủ tục chứng từ bằng cách lập duy nhất một lệnh thanh toán cho nhiều tài khoản thụ hưởng (nhận tiền bằng Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc bằng tài khoản) tại nhiều ngân hàng khác nhau trong nước).

Đặc điểm
Trả lời

Loại tiền áp dụng: Việt Nam Đồng (VNĐ)

KH liên hệ điểm giao dịch của Nam A Bank để thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ.

KH điền thông tin theo mẫu Lệnh thanh toán A-Pay có ký tên và ghi rõ họ tên gửi Nam A Bank. Thông tin chi tiết và số tiền chi trả cụ thể cho từng Đơn vị thụ hưởng được thể hiện trên Lệnh thanh toán A-Pay.

Hồ sơ
Trả lời

Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ A-Pay.

Lệnh thanh toán A-Pay có ký tên, ghi rõ họ tên (2 bản); hoặc file excel theo mẫu của Nam A Bank.

Phiếu yêu cầu hủy Lệnh thanh toán A-Pay (khi có phát sinh).

Phiếu yêu cầu điều chỉnh Lệnh thanh toán A-Pay (khi có phát sinh).

Các giấy tờ khác theo quy định của Nam A Bank (nếu có).

Liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top