Dịch vụ thu đổi ngoại tệ

Dịch vụ thu đổi ngoại tệ là dịch vụ cung cấp cho khách hàng có nhu cầu đổi ngoại tệ mặt để lấy VNĐ.

Đối tượng
Trả lời

Cá nhân người Việt Nam và cá nhân người nước ngoài.

Tiện ích
Trả lời

Không cần chứng minh nguồn gốc ngoại tệ.

Không bị hạn chế số lượng ngoại tệ tối đa.

Đặc tính
Trả lời

Ngoại tệ sẽ được thu đổi với tỷ giá quy đổi hợp lý trong thời gian nhanh nhất.

Thu đổi ngoại tệ cho khách hàng (USD, EUR, AUD, …..) để lấy VND theo tỷ giá quy đổi do Nam A Bank công bố tại thời điểm thu đổi.

Phí dịch vụ
Trả lời

Tham khảo biểu phí hiện hành

Thủ tục
Trả lời

Khách hàng liên hệ với các điểm giao dịch của Nam A Bank để biết tỷ giá chuyển đổi tại thời điểm có nhu cầu.

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top