Dịch vụ thu hộ phí bảo hiểm

Nam A Bank cung cấp Dịch vụ thu hộ phí bảo hiểm cho Công Ty Hanwha LifePhú Hưng Life. Theo đó, các đại lý bảo hiểm và khách hàng cá nhân của Hanwha Life và Phú Hưng Life sẽ có thêm lựa chọn thanh toán phí bảo hiểm thông qua các hệ thống Chi nhánh/Phòng giao dịch Nam A Bank khắp cả nước.

Đối tượng
Trả lời

Các đại lý bảo hiểm và khách hàng cá nhân của Hanwha Life và Phú Hưng Life.

Tài khoản nộp phí
Trả lời

Hanwha Life

Phú Hưng Life

- Tên tài khoản: Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam

- Số tài khoản: 100016139800001

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng

- Số tài khoản: 928018861700002

 

Nội dung nộp phí
Trả lời

Quý khách vui lòng ghi đầy đủ nội dung sau:

 “Nop phi BH – [Tên chủ hợp đồng] – [Số hợp đồng] – [Số điện thoại người nộp]”.

Ví dụ:     Nop phi BH-Nguyen Van A-00005727xx-09088411xx

Phương thức nộp phí
Trả lời

Khách hàng có thể nộp phí vào tài khoản của Hanwha Life và Phú Hưng Life thông qua các phương thức sau:

Nộp tiền mặt tại bất kỳ Đơn vị Kinh doanh nào của Nam A Bank trên toàn quốc;

Chuyển tiền qua Internet Banking/Mobile Banking;

Chuyển tiền từ tài khoản của Ngân hàng khác;

Trích tiền tự động từ tài khoản của khách hàng mở tại Nam A Bank để nộp phí cho Hanwha Life và Phú Hưng Life.

Liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top