Chương trình khuyến mãi "Quà tặng yêu thương 8/3"

1.    Thời gian thực hiện: Từ ngày 08/03/2016 đến hết ngày 12/03/2016 hoặc trước ngày 12/03/2016 nếu hết quà tặng tại từng Đơn vị kinh doanh.

2.    Phạm vi áp dụng: Đơn vị kinh doanh toàn hệ thống Nam A Bank.

3.    Đối tượng Khách hàng: Khách hàng nữ gửi tiết kiệm tại quầy (Kỳ hạn 06 tháng trở lên) hoặc giải ngân tiền vay (Không áp dụng đối với sản phẩm thấu chi và thẻ tín dụng) trong thời gian triển khai chương trình.

4.    Hình thức khuyến mãi: Quà tặng ngay

5.    Hàng hóa khuyến mãi: Tiền mặt hoặc phiếu mua hàng

6.    Lãi suất áp dụng: Theo quy định hiện hành.

7.    Điều kiện nhận quà: Khách hàng nữ đến giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình, sẽ được nhận quà tặng (*), cụ thể:

STT

Nội dung

Quà tặng (**)

1

Gửi tiết kiệm kỳ hạn 06 tháng trở lên

Tiền mặt 100.000đ hoặc Phiếu mua hàng giá trị tương đương

2

Giải ngân tiền vay


(*) Mỗi Khách hàng chỉ được nhận tối đa 01 phần quà trong thời gian diễn ra chương trình.

(**) Phiếu mua hàng siêu thị nơi Đơn vị hoạt động hoặc quy đổi tiền mặt (tùy theo địa bàn Đơn vị hoạt động nếu không có hệ thống siêu thị).

Top