Chia sẻ với ứng viên

Hầu hết các bạn sinh viên mới ra trường luôn đặt câu hỏi: Ngành nghề nào phù hợp với chuyên môn của mình? Và bản thân mình phù hợp với vị trí nào nhất? Ngân hàng Nam Á chia sẻ thông tin với các bạn 02 vị trí tuyển dụng nhiều nhất trong Ngân hàng để từ đó các bạn có cái nhìn cụ thể hơn về công việc và xác định được hướng đi cho tương lai của mình.
 
Vị trí Kế toán viên (Giao dịch viên)
 
- Tổ chức tiếp nhận và xử lý toàn bộ các yêu cầu giao dịch của khách hàng về nghiệp vụ tiền gửi tiết kiệm (gửi, rút, thế chấp sổ tiết kiệm để vay…) theo hướng dẫn, quy trình quy chế của Ngân hàng Nam Á một cách kịp thời, nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Hướng dẫn thủ tục, tư vấn khách hàng về các dịch vụ của Ngân hàng một cách chu đáo

-  Theo dõi hồ sơ tiền gửi khách hàng tiết kiệm (Hàng  ngày in danh sách các tài khoản tiết kiệm đến hạn để tính lãi, in danh sách khách chuyển sổ tiết kiệm để nhập lãi hoặc giữ hộ lãi cho khách hàng).

-  Kiểm tra và lưu trữ đầy đủ các loại sao kê (kể cả lưu file), sổ kế toán chi tiết theo quy định...

-  Thực hiện chi trả kiều hối WU, thu đổi ngoại tệ

-   Hạch toán chứng từ phát sinh trong ngày kịp thời, chính xác đầy đủ và chịu trách nhiệm về các giao dịch đã thực hiện:

  • Hướng dẫn khách hàng viết giấy lĩnh tiền, sec, kiểm tra số dư trên máy tính, chữ ký, mẫu dấu, hạch toán trên chương trình
  • Nhận và chi trả chuyển tiền trong nước và nước ngoài cho khách hàng
  • Hạch toán chuyển khoản các món tiền do khách hàng nộp vào tài khỏan thanh toán bằng tiền mặc, hạch toán chuyển tiền theo lệnh chuyển tiền và Ủy nhiệm chi do khách hàng lập

-   Mở và quản lý tài khoản tiền gửi thanh toán cá nhân và TCKT:

  • Tư vấn và hướng dẫn khách hàng lập giấy đăng ký mở tài khỏan, kiểm tra đầy đủ các yếu tố hợp lệ và CMND, lưu trữ hồ sơ mở tài khoản theo quy định
  •  Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng các dịch vụ, sản phẩm hiện có của Ngân hàn

-     Phong tỏa, giải toả tài khoản theo yêu cầu

-     Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của hồ sơ vay

-     Hạch toán giải ngân, thu nợ, thu lãi, thu phí tín dụng

  • Hạch toán xuất nhập ngoại bảng về giá trị tài sản thế chấp tiền vay
  • Theo dõi và báo cáo tình hình nợ đến hạn không trả cho lãnh đạo trước khi chuyển nợ quá hạn
  • Theo dõi tính lãi dự thu
  • Báo cáo tình hình nợ, lãi quá hạn để có biện pháp xử lý

-   Lập báo cáo tình hình nợ lãi quá hạn, lãi cho vay chưa thu được, báo cáo dư nợ cho vay theo mục đích sử dụng vốn

-   Cập nhật, lưu trữ văn thư nghiệp vụ có liên quan: quy trình quy chế, hướng dẫn, chỉ thị, biểu lãi suất ...

-   Tham gia các khoá đào tạo và tự đào tạo nhằm nâng cao chất lượng, trình độ nghiệp vụ.

-   Thực hiện các phân công khác theo yêu cầu của Ban giám đốc chi nhánh.

Vị trí Cán bộ Tín dụng

- Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp;

- Xây dựng, đề xuất các giải pháp trọn gói phục vụ nhu cầu về dịch vụ tài chính ngân hàng của khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp

- Trình duyệt và duyệt hồ sơ vay vốn trong phạm vi được ủy quyền Theo dõi, đôn đốc thu nợ, lãi

- Tham gia soạn thảo văn bản, quy trình, quy chế liên quan đến nghiệp vụ tín dụng

- Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch do Trưởng/Phó phòng giao và các chỉ tiêu bán chéo khác.

Top