Chương trình hỗ trợ cho vay phát triển nông nghiệp - nông thôn

Chương trình hỗ trợ cho vay phát triển nông nghiệp - nông thôn

Đối tượng khách hàng
Trả lời

  • Khách hàng cá nhân khu vực Miền trung và Tây Nguyên
  • Khách hàng cá nhân khu vực Miền Tây và Đông Nam Bộ

Mục đích
Trả lời

- Cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn
- Cho vay tiêu dùng

Đặc điểm chương trình
Trả lời

1. Mục đích cho vay tiêu dùng
- Mức vay: Tối đa 100% nhu cầu vốn
- Thời hạn vay: Tối đa 60 tháng (5 năm)
- Phương thức trả nợ: linh hoạt
- Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng
- Đáp ứng đa dạng các nhu cầu tiêu dùng trong cuộc sống
2. Mục đích cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn
- Mức vay:
    > Tối đa 85% tổng chi phí của phương án vay vốn, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ hoặc phương án, dự án đầu tư.
    > Đối với nhu cầu vay phục vụ đời sống của cư dân tại khu vực nông thôn liên quan đến chính sách phát triển nông nghiệp – nông thôn của Chính phủ, mức vay tối đa 70% nhu cầu vốn.
- Thời hạn vay: Tối đa 60 tháng (5 năm)
- Phương thức trả nợ: linh hoạt
- Đa dạng lĩnh vực tài trợ (nông, lâm, ngư, diêm nghiệp...)
3. Ưu đãi lãi suất cho vay
4. Lãi suất cho vay tối thiểu chỉ từ 9%/năm.
5. Phí trả nợ trước hạn

- Ngắn hạn: miễn phí trả nợ trước hạn từ tháng thứ 7 trở đi
- Trung hạn: Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 4 trở đi

Hồ sơ
Trả lời

- CMND/Hộ chiếu, hộ khẩu/KT3
- Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn
- Giấy tờ pháp lý tài sản bảo đảm
- Các chứng từ khác theo quy định của Nam A Bank.

Liên hệ
Trả lời

Vui lòng đến các Đơn vị Nam A Bank gần nhất hoặc liên hệ Hotline 1900 6679 để được tư vấn.

Top