CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CHO VAY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Nhằm mục đích hỗ trợ cho vay đối với các khách hàng vay có nhu cầu SXKD lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và phục vụ nhu cầu đời sống tại địa bàn nông thôn, Nam A Bank tiếp tục triển khai “Chương trình hỗ trợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn” với các ưu đãi như sau:

 • Đối tượng: Khách hàng cá nhân tại khu vực Miền Trung & Tây Nguyên, Khu vực Đông Nam Bộ và Khu vực Miền Tây.

 • Mục đích cho vay: Đa dạng lĩnh vực tài trợ sản xuất nông nghiệp (nông, lâm, ngư, diêm nghiệp...) và các nhu cầu tiêu dùng trong cuộc sống.

 • Tiện ích*:

  • Mức vay: Tối đa 100% nhu cầu vốn

  • Thời hạn vay: Tối đa 60 tháng (5 năm)

  • Phương thức trả nợ: linh hoạt

  • Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng.

  • Ưu đãi lãi suất cho vay chỉ từ 9.5%/năm.

  • Miễn phí trả nợ trước hạn theo quy định Chương trình.

  • Hồ sơ cực kỳ đơn giản.

 • Liên hệ: Vui lòng đến các Đơn vị Nam A Bank gần nhất hoặc liên hệ Hotline 1900 6679 để được tư vấn.

Top