Chương trình cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất nông nghiệp

Là sản phẩm cho vay nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp được thực hiện theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính Phủ và Thông tư 13/2014/TT-NHNN ngày 18/4/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, qua đó khi khách hàng vay vốn sẽ được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất vay vốn.

Mục tiêu
Trả lời

Hỗ trợ khách hàng vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư, chế tạo máy - thiết bị sản xuất nông nghiệp, mua máy, thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

Đối tượng khách hàng
Trả lời

Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Các Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam có nhu cầu vay vốn nhằm giảm tốn thất trong nông nghiệp.

Chính sách hỗ trợ
Trả lời

Chính sách Hỗ trợ lãi suất vay;

Chính sách Hỗ trợ phần chênh lệch lãi suất.

Điều kiện áp dụng
Trả lời

1. Chính sách Hỗ trợ lãi suất vay:

Sử dụng vốn để mua máy, thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp;

Các loại máy, thiết bị nằm trong danh mục chủng loại máy, thiết bị sản xuất theo quy định;

Khách hàng đáp ứng điều kiện vay vốn theo quy định của chương trình.

2. Chính sách Hỗ trợ phần chênh lệch lãi suất:

Sử dụng vốn để thực hiện các dự án đầu tư dây chuyền máy, thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp (bao gồm cả nhà xưởng); các dự án chế tạo máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp;

Các dự án đầu tư máy, thiết bị được thẩm định theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT;

Các dự án đầu tư chưa được hưởng hỗ trợ từ các chính sách khác; 

Khách hàng đáp ứng điều kiện vay vốn theo quy định của chương trình.

Tiện ích
Trả lời

1. Chính sách Hỗ trợ lãi suất vay:

Hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay trong 02 (hai) năm đầu tiên và 50% lãi suất vốn vay trong năm thứ 3 (ba);

Thời gian hỗ trợ lãi suất lên đến 03 năm;

Mức vay lên đến 100% giá trị hàng hóa.

2. Chính sách Hỗ trợ phần chênh lệch lãi suất:

Ngân sách nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch giữa lãi suất thương mại của Nam A Bank và lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cùng kỳ hạn và cùng thời kỳ;

Thời gian vay vốn và hỗ trợ lên đến 12 năm;

Mức cho vay tối đa 70% giá trị dự án.

Hồ sơ
Trả lời

Các hồ sơ vay vốn theo quy định của Nam A Bank và chương trình.

Liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top