Đồng hành doanh nghiệp - Giảm 50% phí TTQT

1. Thời gian: Từ 15/08/2017 đến hết 10/11/2017

2. Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp thực hiện giao dịch TTQT.

3. Phạm vi áp dụng: Toàn hệ thống

4. Hình thức: Áp dụng cho các phương thức giao dịch:

- Chuyển tiền đi nước ngoài (T/T đi)

- Thanh toán bộ chứng từ Nhờ Thu nhập khẩu, xuất khẩu

- Thanh toán bộ chứng từ L/C xuất khẩu.

5. Chính sách ưu đãi:

- Miễn 100% phí TTQT cho:

  • Doanh nghiệp mới.

  • Doanh nghiệp ngưng giao dịch trong vòng 12 tháng.
- Tặng phiếu giảm 50% thủ tục phí TTQT theo số phí thực thu của món giao dịch trị giá từ 50,000 USD cho lần giao dịch kế tiếp đối với doanh nghiệp cũ.

6. Thông tin liên hệ:

- Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc.

- Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng 1900 6679.

Top