Dự án tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) giai đoạn III

Là chương trình cho vay lại dựa theo thỏa thuận vay giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam (SRV) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Mục tiêu
Trả lời

Hỗ trợ vay  vốn trung và dài hạn phục vụ các khoản vay đầu tư xây mới, mua lại nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Đối tượng khách hàng
Trả lời

Khách hàng Doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập và đăng ký theo Luật Doanh nghiệp, có thể là một trong những loại hình sau đây:

     + Công ty cổ phần;

     + Công ty trách nhiệm hữu hạn;

     + Công ty hợp danh;

     + Doanh nghiệp tư nhân.

Điều kiện áp dụng
Trả lời

Các khoản vay trung, dài hạn bằng VND, ngoại tệ;

Khách hàng đáp ứng điều kiện vay vốn theo quy định của Nam A Bank và JICA.

Tiện ích
Trả lời

Lãi suất ưu đãi, cạnh tranh tối thiểu 7.5%/năm;

Hạn mức được cấp tối đa đến 85% Tổng chi phí hợp lệ dự án;

Thời hạn khoản vay đến 10 năm.

Hồ sơ
Trả lời

Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án vay vốn kiêm cam kết của khách hàng;

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;

Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng;

Hồ sơ pháp lý TSBĐ;

Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật, Ngân hàng nhà nước và quy định của Nam A Bank.

Liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top