Gia tăng ưu đãi - Gặt hái thành công

Nam A Bank triển khai Gói ưu đãi cho vay ngắn hạn 1,000 tỷ đồng phục vụ sản xuất kinh doanh với lãi suất ưu đãi 6.0%/năm.

Thời gian triển khai: Từ 26/03/2016 đến 26/09/2016

Phạm vi áp dụng: Toàn quốc

Đối tượng:

- Khách hàng Cá nhân/ Hộ kinh doanh

- Khách hàng Doanh nghiệp

Hình thức ưu đãi:


Khoản vay ngắn hạn bằng VND

Lãi suất ưu đãi (%/năm)

Cá nhân/Hộ kinh doanh/ Doanh nghiệp (*)

6.0


Điều kiện áp dụng:

- Các khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh;

- Số tiền vay trên 10 tỷ đồng;

- Khách hàng đáp ứng điều kiện vay vốn theo quy định hiện hành của Nam A Bank;

- Khoản vay tham gia chương trình này không được tham gia chương trình ưu đãi khác và ngược lại.

(*) Ưu tiên nhóm Khách hàng:


- Cá nhân/ Hộ kinh doanh/ Doanh nghiệp sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ tại Nam A Bank;

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp hỗ trợ (Cơ khí, Cao su – nhựa, Chế biến lương thực – thực phẩm, Dệt may, Da giày, Điện tử - Công nghệ thông tin).

Liên hệ:

Trung tâm dịch vụ khách hàng 1900 6679 hoặc đến các đơn vị Nam A Bank gần nhất

Top