Gói tín dụng 2500 tỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Thời gian triển khai: Từ ngày 15/03/2018 đến ngày 15/12/2018.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng pháp nhân.

Mục đích tài trợ: Vay vốn ngắn hạn trong nước để thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu, nhập khẩu:

  • Tài trợ trước giao hàng
  • Chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất
  • Tài trợ nhập khẩu
  • UPAS L/C

Lãi suất, loại tiền cho vay:

VND (%/năm)

USD (%/năm)

6,88%

2,88%

Điều kiện tài trợ: Khách hàng đáp ứng các điều kiện cho vay xuất nhập khẩu theo quy định của Nam A Bank

Hồ sơ:

  • Hồ sơ pháp lý;
  • Hồ sơ Tài chính;
  • Hồ sơ Tài sản bảo đảm, và
  • Các hồ sơ khác có liên quan.

Liên hệ: Vui lòng đến các Đơn vị Nam A Bank gần nhất hoặc liên hệ Hotline 1900 6679 để được tư vấn.

Top