Gói tín dụng ưu đãi lãi suất CHO VAY PHÁT TRIỂN 05 LĨNH VỰC ƯU TIÊN

1. Thời gian triển khai: Từ 11/09/2017 đến 31/12/2017

2. Hạn mức: 500 tỷ đồng

3. Phạm vi áp dụng: Toàn quốc

4. Đối tượng:

- Khách hàng Cá nhân

- Khách hàng Pháp nhân

5. Hình thức ưu đãi: lãi suất cho vay 6.5%/năm (có thể được điều chỉnh theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ).

6.Điều kiện áp dụng:

- Khách hàng đáp ứng điều kiện vay vốn theo quy định hiện hành của Nam A Bank;

- Các khoản vay ngắn hạn (thời hạn vay tối đa 12 tháng);

- Có mục đích vay vốn nhằm bổ sung vốn kinh doanh trong các lĩnh vực, ngành kinh tế(*):

  • Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn;

  • Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu;

  • Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  • Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ;

  • Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

(* )Điều kiện và điều khoản áp dụng.

- Khoản vay tham gia chương trình này không được tham gia chương trình ưu đãi khác và ngược lại.

7. Liên hệ:

Trung tâm dịch vụ khách hàng 1900 6679 hoặc đến các đơn vị Nam A Bank gần nhất.

Top