Kết nối doanh nghiệp - Gia tăng giá trị

1.      Chương trình “LỘC TRÀN VÍ – GIAO DỊCH MIỄN PHÍ CÙNG NAM A BANK”

1.1        Thời gian triển khai: Từ 01/03/2018 – 30/11/2018

1.2        Phạm vi triển khai: Toàn quốc

1.3        Đối tượng áp dụng: Khách hàng Doanh nghiệp (Gọi tắt là Khách hàng)

-         Khách hàng mới: Là Khách hàng pháp nhân mở mới CIF và tài khoản thanh toán, duy trì đủ số dư tối thiểu theo yêu cầu kể từ ngày triển khai Chương trình.

-         Khách hàng hiện hữu: Là Khách hàng pháp nhân đã có CIF và tài khoản tại Nam A Bank trước thời điểm triển khai Chương trình.

-         Khách hàng tái khai thác: Là Khách hàng có tổng số dư tài khoản quy đổi VND dưới 01 triệu đồng và số ngày ngưng giao dịch trên 06 tháng, tính tại thời điểm 31/12/2017.

1.4        Chính sách áp dụng: Có 02 chính sách là Tặng ví và Bán ví, áp dụng cho từng đối tượng Khách hàng khác nhau:

 

Khách hàng mới

Khách hàng tái khai thác

Khách hàng hiện hữu

Tặng ví

X

X


Bán ví

X

X

X

1.5        Loại ví: Có 03 loại ví (ĐVT: VNĐ)

 

Giá trị

Yêu cầu*

Số lượng

Tổng giá trị

Ví Diamond

20.000.000

10.000.000

500

10.000.000.000

Ví Gold

10.000.000

3.000.000

500

5.000.000.000

Ví Standard

5.000.000

1.000.000

1.018

5.090.000.000

Cộng

2.018

20.090.000.000

*Yêu cầu:

-         Đối với hình thức tặng ví: Là giá trị duy trì tối thiểu trên tài khoản thanh toán, thời hạn duy trì là 12 tháng kể từ ngày kích hoạt ví.

-         Đối với hình thức bán ví: Là giá bán.

-         Quy đổi tương đương đối với các loại tiền khác VNĐ.

1.6        Điều kiện bắt buộc:

-         Khách hàng đăng ký sử dụng tối thiểu 02 trong các dịch vụ sau:

* Dịch vụ thu ngân sách Nhà nước

*  Thẻ Tín dụng Doanh nghiệp

*  Combo tài khoản thanh toán Khách hàng Doanh nghiệp

-         Khách hàng điền và ký vào Giấy đăng ký tham gia – Mẫu 1000NCIF.01

-         Không áp dụng chế tài đối với các Khách hàng chấm dứt trước hạn việc sử dụng các dịch vụ trên.

1.7        Tính năng của ví:

-         Ví được sử dụng để thanh toán các khoản phí giao dịch tại các biểu phí Khách hàng Doanh nghiệp do Nam A Bank công bố trong từng thời kỳ, áp dụng cho các biểu phí:


            *   Biểu phí dịch vụ tín dụng

            *   Biểu phí dịch vụ bảo lãnh

            *   Biểu phí ngân hàng điện tử

            *   Biểu phí giao dịch tại quầy

* Lưu ý: Không áp dụng đối với biểu phí thanh toán quốc tế.

Đối với các giao dịch tại quầy, ví có giá trị trừ tiền ngay lập tức khi giao dịch. Đối với các giao dịch online, hệ thống sẽ chủ động trừ tiền trong tài khoản thanh toán của Khách hàng và hoàn trả vào cuối ngày làm việc.

-         Ví không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

-         Thời gian sử dụng: Trong thời gian 06 tháng kể từ thời điểm kích hoạt ví hoặc đến khi giá trị ví còn 0 đồng, tùy điều kiện nào đến trước.

-         Giá trị ví được sử dụng cho cả giao dịch thu phí VND và ngoại tệ, tỷ giá quy đổi theo quy định hiện hành của Nam A Bank.

2.      Chương trình “GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG – NHẬN NGÀN GIẢI THƯỞNG”

2.1.      Thời gian triển khai: Từ 01/03/2018 – 30/11/2018

2.2.      Phạm vi triển khai: Toàn quốc

2.3.      Đối tượng áp dụng:

-         Cá nhân/tổ chức bên ngoài Nam A Bank

-         Chương trình không áp dụng cho Cán bộ nhân viên Nam A Bank và các Đơn vị trực thuộc.

2.4.      Chính sách áp dụng: Nam A Bank chi hoa hồng cho Khách hàng Cá nhân/tổ chức giới thiệu thành công Khách hàng Doanh nghiệp mới cho Nam A Bank.

-         Mức chi hoa hồng: 300.000 VND/ Khách hàng Doanh nghiệp mới.

-         Số lượng giải: 1.000 giải thưởng

-         Mỗi người giới thiệu được nhận không giới hạn số tiền thưởng, tùy thuộc vào số lượng Khách hàng Doanh nghiệp mới được giới thiệu thành công.

-         Đối với người giới thiệu có tổng mức hoa hồng từ 2.000.000 (hai triệu đồng)/lần chi thì phải khấu trừ thuế thu nhập theo mức 10% trước khi chi trả cho người giới thiệu.

2.5.     Phương thức chi hoa hồng

-         Thời điểm chi: Trước ngày 10 của tháng tiếp theo, sau khi tổng kết số lượng Khách hàng mới được giới thiệu thành công trong tháng trước.

-         Người giới thiệu ký mẫu Giấy xác nhận giới thiệu Khách hàng mới – Mẫu 1000NCIF.02

-         Tiền thưởng được chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của người giới thiệu mở tại Nam A Bank

3.      Liên hệ:

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Hotline 1900 6679

Top