KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP GIAO DỊCH MIỄN PHÍ CÙNG NAM A BANK

1. Thời gian triển khai: Từ nay đến 31/12/2019

2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng Doanh nghiệp lần đầu giao dịch tài khoản tại Nam A Bank

3. Nội dung ưu đãi:

Miễn phí giao dịch tài khoản lên đến 20 triệu đồng

Các giao dịch tài khoản áp dụng bao gồm:

   Dịch vụ chuyển khoản

  Dịch vụ ngân quỹ

  Dịch vụ quản lý tiền mặt

  Dịch vụ ebanking

  Dịch vụ thu ngân sách nhà nước

  Combo tài khoản thanh toán

Và các dịch vụ liên quan đến ngân hàng điện tử và giao dịch tại quầy khác theo quy định Nam A Bank từng thời kỳ

4. Thời gian ưu đãi: Trong 6 tháng kể từ ngày Khách hàng Doanh nghiệp mở CIF tại Nam A Bank

5. Điều kiện ưu đãi: Khách hàng Doanh nghiệp duy trì số dư tối thiểu 1 triệu đồng và đăng ký sử dụng Combo tài khoản thanh toán.

6. Hồ sơ:

Giấy đăng ký tham gia chương trình giao dịch miễn phí cùng Nam A Bank (tải mẫu tại đây)

-   Các hồ sơ liên quan khác (nếu có)

7. Liên hệ: Vui lòng liên hệ điểm giao dịch trực thuộc Nam A Bank gần nhất hoặc Hotline 1900 6679 để được tư vấn chi tiết

Top