Ưu đãi lãi suất từ nguồn vốn JICA

1. Thời gian triển khai: Từ nay đến hết 31/12/2019

2. Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc một trong những loại hình sau:

-         Công ty cổ phần;

-         Công ty trách nhiệm hữu hạn;

-         Công ty hợp danh.

2. Mục đích tài trợ: Tài trợ khách hàng có nhu cầu sử dụng vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; cụ thể cho các mục đích sau:

-         Đầu tư phương tiện vận tải;

-         Đầu tư máy móc thiết bị;

-         Xây mới nhà xưởng;

-         Mua lại nhà xưởng.

3. Loại tiền cho vay: VND.

4. Thời hạn khoản vay: Từ 24 tháng đến 120 tháng.

5. Lãi suất cho vay:

-         Khoản vay từ 36 tháng đến 120 tháng: Từ 6,5%/năm.

-         Khoản vay từ 24 tháng đến dưới 36 tháng: Từ 7,5%/năm.

6. Mức cho vay: Tối đa 85% tổng chi phí đầu tư hợp lệ.

7. Điều kiện vay vốn: Đáp ứng điều kiện vay vốn theo quy định của Nam A Bank và JICA

8. Liên hệ: Hotline 1900 6679 hoặc đến các điểm giao dịch gần nhất của Nam A Bank trên toàn quốc.


Top