ƯU ĐÃI LÃI VAY TÍN DỤNG XANH

1.      Đối tượng áp dụng:

Khách hàng cá nhân và khách hàng pháp nhân có nhu cầu sử dụng vốn cho các mục đích sau:

-         Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

-         Sử dụng công nghệ, thiết bị thân thiện với môi trường;

-         Sản xuất những sản phẩm thân thiện với môi trường;

-         Các mục đích khác góp phần tiết kiệm năng lượng, giảm khí thải và không tổn hại môi trường, xã hội.

2.      Loại tiền cho vay: VND

3.      Lãi suất cho vay:

  • Gói lãi suất ưu đãi Premium: Từ 7%/năm
  • Gói lãi suất ưu đãi Tín dụng xanh:

-         Ngắn hạn:  8,8%/năm.

-         Trung dài hạn:   + 8,8%/năm trong 24 tháng đầu.

                           + Sau 24 tháng, lãi suất ưu đãi của Nam A Bank.    

4.      Điều kiện tài trợ: Khách hàng đáp ứng các điều kiện cấp tín dụng xanh và các điều kiện khác theo quy định của Nam A Bank

5.      Hồ sơ:

  • Hồ sơ pháp lý
  • Hồ sơ Tài chính
  • Hồ sơ Tài sản bảo đảm, và
  • Các hồ sơ khác có liên quan.

6.      Liên hệ: Vui lòng đến các Đơn vị Nam A Bank gần nhất hoặc liên hệ Hotline 1900 6679 để được tư vấn.

 

 

Top