Cơ hội nghề nghiệp

Đối với những người có năng lực quản lý, đủ khả năng để có thể đảm nhiệm công việc cao hơn luôn có chính sách ưu tiên, xem xét tạo mọi điều kiện để bạn nắm giữ những vị trí quan trọng, cùng xây dựng phát triển đội ngũ nhân viên nòng cốt.

Download: Phiếu Thông Tin Ứng Viên

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Trưởng phòng Quản lý rủi ro TP HCM 30/11/2017 Xem chi tiết
2 Chuyên viên Kế hoạch tài chính – Phòng Kế hoạch Tài chính TP HCM 30/11/2017 Xem chi tiết
3 Chuyên viên Kế toán – Phòng Kế toán TP HCM 30/11/2017 Xem chi tiết
4 Giám đốc PGD Đà Nẵng 30/11/2017 Xem chi tiết
5 Trưởng phòng Kinh doanh tại Chi nhánh Đà Nẵng, Cần Thơ, Vũng Tàu 30/11/2017 Xem chi tiết
6 Trưởng bộ phận InBound – Trung tâm Dịch vụ khách hàng TP HCM 30/11/2017 Xem chi tiết
7 Trưởng Bộ phận Kinh doanh Hà Nội, HCM, Quy Nhơn 30/11/2017 Xem chi tiết
8 Nhân viên hỗ trợ kinh doanh TP.HCM, Vũng Tàu 30/11/2017 Xem chi tiết
9 Trưởng/Phó Bộ phận Vận hành Kỹ thuật TP HCM 30/11/2017 Xem chi tiết
10 Chuyên viên Vận hành kỹ thuật TP HCM 30/11/2017 Xem chi tiết
11 Chuyên viên Tư vấn TP HCM, Bến Tre, Đồng Nai 30/11/2017 Xem chi tiết
12 Chuyên viên QHKH Cá nhân Toàn quốc 30/11/2017 Xem chi tiết
13 Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp Toàn quốc 30/11/2017 Xem chi tiết
14 Chuyên viên Kiểm soát giao dịch Thẻ - Trung tâm Thẻ TP HCM 30/11/2017 Xem chi tiết
15 Chuyên viên Thẩm định Thẻ - Trung tâm Thẻ TP HCM 30/11/2017 Xem chi tiết
16 Chuyên viên Quản lý hoạt động thẻ - Trung tâm Thẻ TP HCM 30/11/2017 Xem chi tiết
17 Chuyên viên Thu hồi nợ Thẻ - Trung tâm Thẻ TP HCM 30/11/2017 Xem chi tiết
18 Phó Giám đốc Kinh doanh – Trung tâm Thẻ TP HCM 30/11/2017 Xem chi tiết
19 Phó Phòng Kinh doanh – Trung tâm Thẻ TP.HCM 30/11/2017 Xem chi tiết
20 Chuyên viên vận hành Trung tâm Thẻ TP. HCM 30/11/2017 Xem chi tiết
[1]234  
Top