Tuyển dụng

Đối với những người có năng lực quản lý, đủ khả năng để có thể đảm nhiệm công việc cao hơn luôn có chính sách ưu tiên, xem xét tạo mọi điều kiện để bạn nắm giữ những vị trí quan trọng, cùng xây dựng phát triển đội ngũ nhân viên nòng cốt.

Download: Phiếu Thông Tin Ứng Viên

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền Chi nhánh tại HCM 15/06/2018 Xem chi tiết
2 Chuyên viên Tuyển dụng TP.HCM 15/05/2018 Xem chi tiết
3 Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh 15/05/2018 Xem chi tiết
4 Phó Giám đốc Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh 15/05/2018 Xem chi tiết
5 Giám đốc PGD Đà Nẵng 15/05/2018 Xem chi tiết
6 Phó Giám đốc PGD Bình Long Bình Phước 15/05/2018 Xem chi tiết
7 Giám đốc / Phó Giám đốc Trung tâm Bán hàng tại Hội sở Hội sở - Hồ Chí Minh 15/05/2018 Xem chi tiết
8 Trưởng/ Phó Phòng phát triển sản phẩm Cá nhân Hội sở - Hồ Chí Minh 15/05/2018 Xem chi tiết
9 Trưởng phòng Kinh doanh tại Chi nhánh HCM, Vũng Tàu, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bến Tre 15/05/2018 Xem chi tiết
10 Trưởng Bộ phận Kinh doanh Hà Nội, HCM, Quy Nhơn, Nha Trang và những nơi khác 15/05/2018 Xem chi tiết
11 Trưởng bộ phận Bán hàng tại Hội sở Hội sở - Hồ Chí Minh 15/05/2018 Xem chi tiết
12 Trưởng Bộ phận Quản lý Rủi ro Thị trường và Thanh khoản Hội sở - Hồ Chí Minh 15/05/2018 Xem chi tiết
13 Trưởng bộ phận Xử lý nợ Hội sở - Hồ Chí Minh 15/05/2018 Xem chi tiết
14 Trưởng Bộ phận Quản trị Nguồn vốn TP HCM 15/05/2018 Xem chi tiết
15 Kiểm soát viên HCM, Bình Phước, Đồng Nai, Ninh Thuận, Tây Ninh 15/05/2018 Xem chi tiết
16 Trưởng/Phó Bộ phận Vận hành Kỹ thuật TP HCM 15/05/2018 Xem chi tiết
17 Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp Toàn quốc 15/05/2018 Xem chi tiết
18 Chuyên viên QHKH Cá nhân Toàn quốc 15/05/2018 Xem chi tiết
19 Giao dịch viên HCM,Nha Trang,Đà Nẵng,Hà Nội, VũngTàu, Bình Phước 15/05/2018 Xem chi tiết
20 Chuyên viên Tư vấn Đồng Nai, Tp.HCM 15/05/2018 Xem chi tiết
[1]234  
Top