Cơ hội nghề nghiệp

Đối với những người có năng lực quản lý, đủ khả năng để có thể đảm nhiệm công việc cao hơn luôn có chính sách ưu tiên, xem xét tạo mọi điều kiện để bạn nắm giữ những vị trí quan trọng, cùng xây dựng phát triển đội ngũ nhân viên nòng cốt.

Download: Phiếu Thông Tin Ứng Viên

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Chuyên viên Quản lý Bán hàng và Chăm sóc Khách hàng Hội sở - Hồ Chí Minh 15/02/2018 Xem chi tiết
2 Trưởng Phòng phát triển sản phẩm Cá nhân Hội sở - Hồ Chí Minh 15/02/2018 Xem chi tiết
3 Chuyên viên pháp lý – Phòng Chính sách Pháp lý Hội sở - Hồ Chí Minh 15/02/2018 Xem chi tiết
4 Chuyên viên Tuyển dụng TP.HCM 30/01/2018 Xem chi tiết
5 Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh 31/01/2018 Xem chi tiết
6 Chuyên viên Phát triển sản phẩm KHDN – Phòng Khách hàng Doanh nghiệp TP HCM 31/01/2018 Xem chi tiết
7 Chuyên viên Quản lý dịch vụ – Trung tâm Ngân hàng số TP. HCM 31/01/2018 Xem chi tiết
8 Kiểm toán viên nội bộ (kiểm toán nghiệp vụ Công nghệ Thông tin; Tín dụng; ngoài Tín dụng) TP HCM 31/01/2018 Xem chi tiết
9 Chuyên viên QHKH Cá nhân Toàn quốc 31/01/2018 Xem chi tiết
10 Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp Toàn quốc 31/01/2018 Xem chi tiết
11 Giao dịch viên HCM,Nha Trang,Đà Nẵng,Hà Nội, Vũng Tàu, Bình Dương 31/01/2018 Xem chi tiết
12 Chuyên viên Kiểm tra Kiểm soát nội bộ TP. HCM 31/01/2018 Xem chi tiết
13 Chuyên viên cao cấp – Ban Cho vay tiêu dùng nhỏ TP.HCM 31/01/2018 Xem chi tiết
14 Chuyên viên – Ban Cho vay tiêu dùng nhỏ TP.HCM 31/01/2018 Xem chi tiết
15 Chuyên viên Kinh doanh Thẻ TP. HCM 31/01/2018 Xem chi tiết
16 Chuyên viên Quản lý rủi ro – Phòng Quản lý rủi ro TP.HCM 31/01/2018 Xem chi tiết
17 Chuyên viên Kế hoạch tài chính – Phòng Kế hoạch Tài chính TP HCM 31/01/2018 Xem chi tiết
18 Kiểm soát viên Bình Phước 31/01/2018 Xem chi tiết
19 Chuyên viên Kế toán – Phòng Kế toán TP HCM 31/01/2018 Xem chi tiết
20 Giám đốc PGD Đà Nẵng 31/01/2018 Xem chi tiết
[1]234  
Top