Cơ hội nghề nghiệp

Đối với những người có năng lực quản lý, đủ khả năng để có thể đảm nhiệm công việc cao hơn luôn có chính sách ưu tiên, xem xét tạo mọi điều kiện để bạn nắm giữ những vị trí quan trọng, cùng xây dựng phát triển đội ngũ nhân viên nòng cốt.

Download: Phiếu Thông Tin Ứng Viên

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Trưởng Phòng Kế toán Ngân quỹ và Hành chánh TP.HCM 30/12/2017 Xem chi tiết
2 Phó Giám đốc Chi nhánh TP.HCM 30/12/2017 Xem chi tiết
3 Chuyên viên cao cấp – Ban dự án Tài chính Vi mô TP.HCM 15/12/2017 Xem chi tiết
4 Chuyên viên – Ban dự án Tài chính Vi mô TP.HCM 15/12/2017 Xem chi tiết
5 Chuyên viên Quản lý rủi ro – Phòng Quản lý rủi ro TP.HCM 31/12/2017 Xem chi tiết
6 Trưởng phòng Quản lý rủi ro TP HCM 31/12/2017 Xem chi tiết
7 Chuyên viên Kế hoạch tài chính – Phòng Kế hoạch Tài chính TP HCM 31/12/2017 Xem chi tiết
8 Kiểm soát viên Bình Phước 31/12/2017 Xem chi tiết
9 Chuyên viên Kế toán – Phòng Kế toán TP HCM 31/12/2017 Xem chi tiết
10 Giám đốc PGD Đà Nẵng 31/12/2017 Xem chi tiết
11 Trưởng phòng Kinh doanh tại Chi nhánh Đà Nẵng, Cần Thơ, Vũng Tàu 31/12/2017 Xem chi tiết
12 Chuyên viên Bán hàng qua điện thoại (Telesales) – Trung tâm Dịch vụ khách hàng TP HCM 31/12/2017 Xem chi tiết
13 Trưởng Bộ phận Kinh doanh Hà Nội, HCM, Quy Nhơn 31/12/2017 Xem chi tiết
14 Nhân viên hỗ trợ kinh doanh TP.HCM, Vũng Tàu 31/12/2017 Xem chi tiết
15 Trưởng/Phó Bộ phận Vận hành Kỹ thuật TP HCM 31/12/2017 Xem chi tiết
16 Chuyên viên Vận hành kỹ thuật TP HCM 31/12/2017 Xem chi tiết
17 Chuyên viên Tư vấn Bến Tre, Đồng Nai 31/12/2017 Xem chi tiết
18 Chuyên viên QHKH Cá nhân Toàn quốc 31/12/2017 Xem chi tiết
19 Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp Toàn quốc 31/12/2017 Xem chi tiết
20 Chuyên viên Kiểm soát giao dịch Thẻ - Trung tâm Thẻ TP HCM 31/12/2017 Xem chi tiết
[1]234  
Top