Cơ hội nghề nghiệp

Đối với những người có năng lực quản lý, đủ khả năng để có thể đảm nhiệm công việc cao hơn luôn có chính sách ưu tiên, xem xét tạo mọi điều kiện để bạn nắm giữ những vị trí quan trọng, cùng xây dựng phát triển đội ngũ nhân viên nòng cốt.

Download: Phiếu Thông Tin Ứng Viên

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Chuyên viên Kế toán – Phòng Kế toán TP HCM 28/04/2017 Xem chi tiết
2 Giám đốc PGD TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng 28/04/2017 Xem chi tiết
3 Trưởng phòng Kinh doanh tại Chi nhánh TP HCM 28/04/2017 Xem chi tiết
4 Trưởng Bộ phận Hỗ trợ Kinh doanh Vũng Tàu 28/04/2017 Xem chi tiết
5 Trưởng Bộ phận Kinh doanh Hà Nội, HCM, Quy Nhơn 28/04/2017 Xem chi tiết
6 Chuyên viên QHKH Cá nhân Toàn quốc 28/04/2017 Xem chi tiết
7 Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp Toàn quốc 28/04/2017 Xem chi tiết
8 Phó Phòng Kinh doanh – Trung tâm Thẻ TP.HCM 28/04/2017 Xem chi tiết
9 Chuyên viên vận hành Trung tâm Thẻ TP. HCM 28/04/2017 Xem chi tiết
10 Chuyên viên Kinh doanh Thẻ TP. HCM 28/04/2017 Xem chi tiết
11 Kiểm toán viên nội bộ (kiểm toán nghiệp vụ Công nghệ Thông tin; Tín dụng; ngoài Tín dụng) TP HCM 28/04/2017 Xem chi tiết
12 Chuyên viên Thẩm định giá – Công ty AMC TP HCM 28/04/2017 Xem chi tiết
13 Trưởng bộ phận QLBH & NC CLDV - Trung tâm Dịch vụ Khách hàng TP HCM 28/04/2017 Xem chi tiết
14 Chuyên viên Phòng Quản trị Nguồn vốn TP HCM 28/04/2017 Xem chi tiết
15 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp TP HCM 28/04/2017 Xem chi tiết
16 Chuyên viên InBound – Trung tâm Dịch vụ khách hàng TP HCM 28/04/2017 Xem chi tiết
17 Chuyên viên QLBH & NC CLDV - Trung tâm Dịch vụ Khách hàng TP HCM 28/04/2017 Xem chi tiết
18 Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cá nhân TP.HCM 28/04/2017 Xem chi tiết
19 Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ và Hành chánh Phú Thọ 28/04/2017 Xem chi tiết
20 Chuyên viên An ninh Thông tin – Trung tâm Công nghệ thông tin TP.HCM 28/04/2017 Xem chi tiết
[1]23  
Top