Chuyển tiền trong nước

Dịch vụ chuyển tiền trong nước của Nam A Bank giúp Quý khách hàng có tài khoản hoặc không có tài khoản dễ dàng chuyển tiền đến cho đối tác, người thân, bạn bè,… nhận tại bất kỳ ngân hàng nào.

Đối tượng
Trả lời

Cá nhân người Việt Nam

Cá nhân người nước ngoài.

Tiện ích
Trả lời

Có thể chuyển tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, bằng nội tệ hoặc ngoại tệ.

Có thể chuyển tiền đi cho người thân, bạn bè hay đối tác có hoặc không có tài khoản tại Nam A Bank hoặc bất kỳ một ngân hàng nào khác.

Chuyển tiền không mất phí giữa các tài khoản trong cùng hệ thống Nam A Bank cùng tỉnh, thành phố.

Không hạn chế số tiền chuyển.

Người thụ hưởng có thể nhận tiền ngay tại bất kỳ địa điểm giao dịch nào của Nam A Bank.

Có thể chuyển tiền bằng nội tệ hoặc ngoại tệ (VND đối với người Việt Nam và ngoại tệ đối với người nước ngoài cư trú và không cư trú).

Phí dịch vụ
Trả lời

Tham khảo biểu phí dịch vụ hiện hành trên Website http://www.namabank.com.vn.

Thủ tục
Trả lời

Quý khách điền đầy đủ thông tin vào:

Giấy “Ủy nhiệm chi” nếu Quý khách chuyển từ tài khoản tiền gửi.

Hoặc “Giấy đề nghị chuyển tiền” nếu Quý khách chuyển bằng tiền mặt.

Quý khách nộp đủ số tiền chuyển hoặc số dư tài khoản tiền gửi thanh toán còn đủ số tiền cần chuyển.

Liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top