Nhận tiền từ nước ngoài chuyển về

Nam A Bank đã có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ nhận tiền chuyển về từ nước ngoài giúp khách hàng nhận tiền từ người thân, bạn bè, đối tác,... ở nước ngoài chuyển về với tiện ích nổi bật.

Đối tượng
Trả lời

Cá nhân người Việt Nam

Cá nhân người nước ngoài.

Tiện ích
Trả lời

Mạng lưới điểm giao dịch Nam A Bank phủ rộng trên toàn quốc, thuận tiện cho việc nhận tiền.

Khách hàng có thể nhận bằng đồng Việt Nam hay ngoại tệ.

Khách hàng có hoặc không có tài khoản đều có thể nhận tiền chuyển về một cách đơn giản – nhanh chóng.

Cách thức nhận tiền
Trả lời

Để nhận tiền chuyển về, người nhận cung cấp thông tin sau cho người chuyển tiền:

    + Ngân hàng thụ hưởng: Nam A Commercial Joint Stock Bank

    + Mã số SWIFT (SWIFT Code): NAMAVNVX

    + Tên người nhận: ………………..……………..…......................

    + Địa chỉ người nhận: ....................................................................

    + Số tài khoản người nhận tại Nam Á (nếu có): …………………

    + CMND/Hộ chiếu người nhận:  ...........……………………………….…

Khách hàng mang CMND/Hộ chiếu đến điểm giao dịch gần nhất của Nam A Bank để nhận tiền.

Liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top