Dịch vụ khác

Nam A Bank Contactless

Công nghệ thanh toán không tiếp xúc nhanh chóng, tiện lợi và an toàn – CHẠM LÀ THANH TOÁN.

Xem thêm
Quản lý giao dịch E-commerce

Chủ động đăng ký hoặc huỷ đăng ký dịch vụ E-commerce (thanh toán trực tuyến) nhanh chóng qua tin nhắn SMS

Xem thêm
Sao kê điện tử thẻ tín dụng

Tiết kiệm tài nguyên giấy – Góp phần bảo vệ môi trường. Tận hưởng sự tiện lợi của sao kê điện tử

Xem thêm
Kích hoạt thẻ qua tin nhắn

Không cần chờ đợi, khách hàng có thể chủ động kích hoạt thẻ Nam A Bank bất kỳ lúc nào qua tin nhắn SMS

Xem thêm
3D SECURE - Tiện ích xác thực giao dịch thẻ trực tuyến

Bảo mật tối ưu với tiện ích xác thực giao dịch thẻ trực tuyến 3D Secure.

Xem thêm
Thanh toán tự động trừ thẻ tín dụng

Thanh toán tự động từ thẻ tín dụng là dịch vụ do Ngân hàng Nam Á cung cấp nhằm hỗ trợ khách hàng thanh toán dư nợ phát sinh trong kỳ

Xem thêm
Thanh toán dư nợ thẻ tín dụng

Đa dạng các kênh, hỗ trợ thanh toán dư nợ thẻ tín dụng.

Xem thêm
Top