Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ

Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ là việc thực hiện mua, bán, trao đổi một lương ngoại tệ xác đinh theo yêu cầu của khách hàng.

Đối tượng
Trả lời

Các tổ chức doanh nghiệp có nhu cầu về mua, bán, hoán đổi ngoại tệ hợp pháp.

Tiện ích
Trả lời

Thủ tục đơn giản thuận tiện.

Được bảo hiểm rủi ro tỷ giá khi thị trường biến động.

Được tư vấn tận tình chu đáo.

Đặc tính
Trả lời

Loại tiền: ngoại tệ.

Mục đích:

Để  bảo hiểm rủi ro tỷ giá biến động trong tương lai.

Đầu tư sinh lời.

Thực hiện nghĩa vụ thanh toán hàng hóa.

Mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Phí dịch vụ
Trả lời

Theo quy định của Nam A Bank theo từng thời kỳ.

Thủ tục
Trả lời

Hợp đồng mua, bán, hoán đổi ngoại tệ.

Chứng từ chứng minh nhu cầu về ngoại tệ hợp pháp (nếu có).

Hợp đồng giao dịch tùy theo từng nhu cầu của khách hàng.

Thông tin liên hệ
Trả lời


Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top