Dịch vụ quản lý tiền mặt

Dịch vụ quản lý tiền mặt cung cấp cho Doanh nghiệp những phương thức để quản lý và sử dụng nguồn tiền một cách có hiệu quả

Đối tượng
Trả lời

Là tổ chức Việt Nam và nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Đặc điểm
Trả lời

Là tập hợp các sản phẩm dịch vụ chọn lọc nhằm cung cấp cho Doanh nghiệp những phương thức để quản lý và sử dụng nguồn tiền một cách có hiệu quả. Bao gồm:

Dịch vụ quản lý khoản phải thu: thu hộ tiền mặt, thu qua kênh thanh toán
  
Dịch vụ quản lý khoản phải trả: chi hộ tiền mặt, ủy thác thanh toán, chi hộ lương/hoa hồng đại lý, nộp thuế điện tử
  
Dịch vụ quản lý tài khoản tập trung: Với dịch vụ này, Nam A Bank giúp Doanh nghiệp là Các Tập đoàn, Tổng công ty, các công ty có hệ thống các đại lý bán hàng rộng khắp trên toàn quốc có nhu cầu tập trung vốn về tổng công ty/tập đoàn nhanh chóng, kịp thời.

Tiện ích
Trả lời

Giảm thiểu thời gian, chi phí trong việc quản lý và thanh toán tiền.

Quản lý và sử dụng vốn hiệu quả.

Công nghệ hiện đại, tự động hóa trong thu chi và quản lý tài khoản.

Hồ sơ
Trả lời

Hợp đồng cung cấp Dịch vụ quản lý dòng tiền cho Doanh nghiệp.

Hồ sơ liên quan đến các nhóm dịch vụ cụ thể (thu hộ tiền mặt, thu tiền hóa đơn, thanh toán hóa đơn, chi hộ lương, quản lý tài khoản tập trung …).

Các giấy tờ khác có liên quan.

Liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top