Dịch vụ thanh toán chuyển nhượng tài sản

Dịch vụ thanh toán chuyển nhượng tài sản là dịch vụ giúp khách hàng giao dịch mua bán tài sản được an toàn và gia tăng niềm tin giữa các bên mua - bán khi Nam A Bank giữ vai trò là đối tác thanh toán trung gian.

Đối tượng
Trả lời

Các tổ chức có nhu cầu thanh toán tiền chuyển nhượng tài sản qua ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Tiện ích
Trả lời

Thanh toán an toàn, tiện lợi, đảm bảo quyền lợi của các bên;

Giảm rủi ro, tranh chấp phát sinh trong quá trình chuyển nhượng, thanh toán;

Điều kiện, tiến độ thanh toán được quy định rõ ràng, cụ thể và kiểm soát chặt chẽ trong quá trình thực hiện;

Được tư vấn pháp lý và hỗ trợ thực hiện các thủ tục chuyển nhượng nếu khách hàng có nhu cầu;

Tài trợ vốn thanh toán chuyển nhượng tài sản theo yêu cầu khách hàng;

Nhanh chóng, tiết kiệm, không lo ngại các thủ tục hành chính liên quan;

Mức phí ưu đãi, cạnh tranh.

Đặc tính sản phẩm
Trả lời

Loại tiền thanh toán: VND;

Hình thức cung cấp:

    + Dịch vụ trung gian thanh toán tiền chuyển nhượng giữa các bên;

    + Dịch vụ bảo đảm thanh toán: giúp các bên bảo đảm phía đối tác thực hiện 100% nghĩa vụ theo hợp đồng;
   
    + Dịch vụ tư vấn pháp lý: kiểm định tính pháp lý tài sản và hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý chuyển nhượng;
   
    + Dịch vụ hỗ trợ thêm: đăng bộ, sang tên,… và các thủ tục giấy tờ hành chính liên quan.

Phí dịch vụ: tùy hình thức dịch vụ do khách hàng lựa chọn và áp dụng theo biểu phí quy định hiện hành của Nam A Bank.

Hồ sơ thủ tục
Trả lời

Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, giấy ủy quyền của người đại diện;

Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp nếu khách hàng là người vay mua tài sản tại Nam A Bank;

Bản sao hồ sơ pháp lý tài sản dự định chuyển nhượng;

Bản sao Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng;

Hồ sơ mở tài khoản tiền gửi thanh toán cho bên bán (nếu chưa có);

Các giấy tờ khác theo quy định.

Thông tin liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top