Kích hoạt thẻ qua tin nhắn

Không cần chờ đợi, bạn có thể chủ động kích hoạt thẻ Nam A Bank bất kỳ lúc nào qua tin nhắn SMS như sau:
-    Cú pháp tin nhắn: NAB_KHT_[6 số cuối Số thẻ] --> Gửi 8149.
Ví dụ: NAB KHT 123456 --> Gửi 8149.
-    Kích hoạt thẻ thành công khách hàng sẽ nhận được tin nhắn với nội dung: “NamABank da kich hoat the theo yeu cau cua Quy khach. LH 19006679”.
-    Việc kích hoạt thẻ theo cú pháp nêu trên được áp dụng cho tất cả các sản phẩm thẻ đang phát hành tại Nam A Bank (thẻ ghi nợ, thẻ trả trước, thẻ tín dụng).
Lưu ý:
-    Cước phí tin nhắn: 1.500 VNĐ/SMS
-    Số điện thoại khách hàng dùng để nhắn tin đến 8149 là số điện thoại khách hàng đăng ký tại Nam A Bank nhận SMS khi có phát sinh giao dịch trên thẻ Nam A Bank.

Top