Quản lý giao dịch E-commerce

- E-commerce là hình thái hoạt động thương mại bằng phương pháp điện tử, là việc trao đổi thông tin thương mại thông qua các phương tiện công nghệ điện tử mà nói chung là không cần phải in ra giấy trong bất cứ công đoạn nào của quá trình giao dịch.

- Khách hàng đăng ký mở thẻ tín dụng tại Ngân hàng Nam Á mặc định sẽ sử dụng được dịch vụ này.

- Để đảm bảo an toàn và giảm thiểu rủi ro trong quá trình sử dụng thẻ Quý khách có thể đăng ký tạm thời đóng dịch vụ bằng cách: 
  
  + Liên hệ đến CN/PGD Nam A Bank bất kỳ để hoàn tất thông tin vào biểu mẫu tạm ngưng dịch vụ E-commerce theo quy định của Ngân hàng Nam Á.

  + Hoặc liên hệ tổng đài Hotline 1900 6679.

- Tuy nhiên khách hàng muốn khôi phục lại dịch vụ E-commerce, khách hàng có thể đến CN/PGD Nam A Bank bất kỳ để hoàn tất thông tin vào biểu mẫu sử dụng dịch vụ theo quy định của Ngân hàng Nam Á.

Top