Thanh toán dư nợ thẻ tín dụng

Khách hàng thực hiện thanh toán dư nợ thẻ linh hoạt qua 6 kênh giao dịch:

- Nộp tiền mặt tại quầy giao dịch ở tất cả các Ngân hàng tại Việt Nam.

- Đăng ký trích tiền tự động từ tài khoản thanh toán tại Nam A Bank (Auto Payment).

- Nộp tiền mặt tại quầy giao dịch Nam A Bank.

- Sử dụng E.Banking của tất cả các Ngân hàng tại Việt Nam.

- Dùng Internet/SMS Banking của Nam A Bank chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán sang thanh toán dư nợ thẻ tín dụng.

- Chuyển khoản thanh toán tại ATM thông qua tài khoản thanh toán thẻ ghi nợ, thẻ trả trước.

Top