Dịch vụ

Thanh toán tự động trừ thẻ tín dụng

Thanh toán tự động từ thẻ tín dụng là dịch vụ do Ngân hàng Nam Á cung cấp nhằm hỗ trợ khách hàng thanh toán dư nợ phát sinh trong kỳ

Xem thêm
Quản lý giao dịch E-commerce

Khách hàng đăng ký mở thẻ tín dụng mặc định sẽ được sử dụng dịch vụ E-commerce

Xem thêm
Top