FAQs

Loại giấy tờ tùy thân nào được chấp nhận khi thực hiện nhận tiền kiều hối qua dịch vụ WU?
Giấy CMND còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc Giấy chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân còn hiệu lực
Để mua ngoại tệ phục vụ nhu cầu đi công tác nước ngoài, tôi cần xuất trình giấy tờ gì?

Để mua ngoại tệ, Quý khách cần xuất trình các giấy tờ sau:

- Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng ngoại tệ (Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài)
- Giấy đề nghị mua bán ngoại tệ
- Chứng từ cần thiết khác theo quy định quản lý ngoại hối NHNN (nếu số tiền đề nghị mua vượt mức cho phép).

Nếu bạn có thắc mắc
Hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi
Top