Lãi suất tiền gửi dành cho Cá nhân

 

Sản phẩm Lợi ích nhân đôi
Trả lời

- Áp dụng từ 07h30 ngày 02/01/2018

Kỳ hạn (tháng)

Lãi cuối kỳ

Lãi hàng tháng

15 tháng

8.10

7.92

18 tháng

8.30

8.06

24 tháng

8.30

7.99

36 tháng

8.30

7.86

Chứng chỉ tiền gửi
Trả lời

- Áp dụng từ 07h30 ngày 19/12/2017.

Kỳ hạn

Lãi suất kỳ đầu (12 tháng)

(%/năm)

Lãi suất kỳ 2 (12 tháng)

(%/năm)

7 năm

8.20

8.50

Lãi suất tiết kiệm VND cho chuỗi chương trình "26 năm – Bứt phá, vươn xa"
Trả lời

-       Áp dụng: 07h30 ngày 21/11/2018

Kỳ hạn

Lãi cuối kỳ

Lãi hàng tháng

Lãi trả trước

Lãi hàng quý

Lãi 06 tháng/lần

1 tháng

5.30

 

5.28

 

 

2 tháng

5.30

5.28

5.25

 

 

3 tháng

5.30

5.28

5.23

 

 

4 tháng

5.30

5.27

5.21

 

 

5 tháng

5.30

5.27

5.19

 

 

6 tháng

6.70

6.65

6.48

6.68

 

7 tháng

6.70

6.64

6.45

 

 

8 tháng

6.80

6.72

6.51

 

 

9 tháng

6.90

6.82

6.56

6.86

 

10 tháng

6.90

6.80

6.52

 

 

11 tháng

6.90

6.80

6.49

 

 

12 tháng

7.30

7.18

6.80

7.22

7.29

13 tháng (*)

8.30

 

 

 

 

14 tháng

7.30

7.15

6.73

 

 

15 tháng

7.40

7.24

6.77

7.28

 

16 tháng

7.40

7.22

6.74

 

 

17 tháng

7.40

7.21

6.70

 

 

18 tháng

7.40

7.20

6.66

7.25

7.32

19 tháng

7.40

7.20

6.62

 

 

20 tháng

7.40

7.19

6.59

 

 

21 tháng

7.40

7.18

6.55

7.22

 

22 tháng

7.40

7.16

6.52

 

 

23 tháng

7.40

7.15

6.48

 

 

24 tháng (*)

8.45

 

 

 

 

25 tháng

7.40

7.14

6.41

 

 

26 tháng

7.40

7.13

6.38

 

 

27 tháng

7.40

7.12

6.34

7.16

 

28 tháng

7.40

7.12

6.31

 

 

29 tháng

7.40

7.10

6.28

 

 

30 tháng

7.40

7.09

6.24

7.14

7.20

31 tháng

7.40

7.08

6.21

 

 

32 tháng

7.40

7.08

6.18

 

 

33 tháng

7.40

7.07

6.15

7.11

 

34 tháng

7.40

7.06

6.12

 

 

35 tháng

7.40

7.04

6.09

 

 

36 tháng

7.40

7.04

6.06

7.08

7.15

 

Ghi chú: (*) Lãi suất kỳ hạn 13 tháng và 24 tháng ở bảng trên chỉ áp dụng với lượng tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên. Đối với các khoản tiền gửi mở mới hoặc tái tục dưới 500 tỷ đồng gửi kỳ hạn 13 tháng sẽ áp dụng lãi suất kỳ hạn 12 tháng. Đối với các khoản tiền gửi mở mới hoặc tái tục dưới 500 tỷ đồng gửi kỳ hạn 24 tháng sẽ áp dụng lãi suất kỳ hạn 23 tháng.

Lãi suất Tiền gửi VND
Trả lời

-    Áp dụng: 07h30 ngày 21/11/2018

Kỳ hạn

Lãi cuối kỳ

Lãi hàng tháng

Lãi trả trước

Lãi hàng quý

Lãi 06 tháng/lần

KKH

1.00

 

 

 

 

1 tuần

1.00

 

 

 

 

2 tuần

1.00

 

 

 

 

3 tuần

1.00

 

 

 

 

1 tháng

5.40

 

5.38

 

 

2 tháng

5.40

5.39

5.35

 

 

3 tháng

5.50

5.47

5.43

 

 

4 tháng

5.50

5.47

5.40

 

 

5 tháng

5.50

5.46

5.38

 

 

6 tháng

6.70

6.65

6.48

6.68

 

7 tháng

6.70

6.64

6.45

 

 

8 tháng

6.80

6.72

6.51

 

 

9 tháng

6.90

6.82

6.56

6.86

 

10 tháng

6.90

6.80

6.52

 

 

11 tháng

6.90

6.80

6.49

 

 

12 tháng

7.30

7.18

6.80

7.22

7.29

13 tháng (*)

8.30

 

 

 

 

14 tháng

7.30

7.15

6.73

 

 

15 tháng

7.40

7.24

6.77

7.28

 

16 tháng

7.40

7.22

6.74

 

 

17 tháng

7.40

7.21

6.70

 

 

18 tháng

7.40

7.20

6.66

7.25

7.32

19 tháng

7.40

7.20

6.62

 

 

20 tháng

7.40

7.19

6.59

 

 

21 tháng

7.40

7.18

6.55

7.22

 

22 tháng

7.40

7.16

6.52

 

 

23 tháng

7.40

7.15

6.48

 

 

24 tháng (*)

8.45

 

 

 

 

25 tháng

7.40

7.14

6.41

 

 

26 tháng

7.40

7.13

6.38

 

 

27 tháng

7.40

7.12

6.34

7.16

 

28 tháng

7.40

7.12

6.31

 

 

29 tháng

7.40

7.10

6.28

 

 

30 tháng

7.40

7.09

6.24

7.14

7.20

31 tháng

7.40

7.08

6.21

 

 

32 tháng

7.40

7.08

6.18

 

 

33 tháng

7.40

7.07

6.15

7.11

 

34 tháng

7.40

7.06

6.12

 

 

35 tháng

7.40

7.04

6.09

 

 

36 tháng

7.40

7.04

6.06

7.08

7.15

Ghi chú: (*) Lãi suất kỳ hạn 13 tháng và 24 tháng ở bảng trên chỉ áp dụng với lượng tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên. Đối với các khoản tiền gửi mở mới hoặc tái tục dưới 500 tỷ đồng gửi kỳ hạn 13 tháng sẽ áp dụng lãi suất kỳ hạn 12 tháng. Đối với các khoản tiền gửi mở mới hoặc tái tục dưới 500 tỷ đồng gửi kỳ hạn 24 tháng sẽ áp dụng lãi suất kỳ hạn 23 tháng.

Lãi suất Tiền gửi USD - EUR - AUD
Trả lời

- Tiền gửi USD (Áp dụng từ 07h30 ngày 19/12/2015).

Định kỳ gửi

Lãnh lãi cuối kỳ
(%/năm)

Không kỳ hạn

0.00

Định kỳ

 

01 tuần

0.00

02 tuần

0.00

03 tuần

0.00

1 tháng trở lên

0.00


Ghi chú: Khách hàng rút trước hạn tiền gửi USD hưởng lãi suất không kỳ hạn là 0.00%/năm.

- Tiền gửi EUR, AUD (Áp dụng từ ngày 25/06/2015).

Kỳ hạn

 Lãi suất áp dụng
(%/năm)

Không kỳ hạn

0.00

Có kỳ hạn

0.00

Lãi suất Tiết kiệm Yêu Thương Cho Con
Trả lời

- Áp dụng từ 07h30 ngày 06/08/2018

Kỳ hạn

Lãi cuối kỳ

Tham gia bảo hiểm

Không tham gia bảo hiểm

12 tháng

-

7.00

15 tháng

-

7.10

18 tháng

-

7.10

02 năm

7.30

7.40

03 năm

7.30

7.40

04 năm

6.85

7.40

05 năm

6.85

7.40

06 năm

6.60

7.40

07 năm

6.35

7.40

08 năm

6.35

7.40

09 năm

6.10

7.40

10 năm

5.85

7.40Ghi chú: Khách hàng rút trước hạn hưởng lãi suất không kỳ hạn.

Lãi suất Tiết kiệm Tích lũy
Trả lời

- Áp dụng từ 07h30 ngày 02/01/2018

Kỳ hạn

Lãi cuối kỳ VNĐ (%/năm)

Lãi cuối kỳ USD (%/năm)

06 tháng

6.90

0.00

09 tháng

6.90

0.00

12 tháng

7.00

0.00

15 tháng

7.10

0.00

18 tháng

7.10

0.00

Từ 24 đến 120 tháng

7.40

0.00


Ghi chú: Khách hàng rút trước hạn hưởng lãi suất không kỳ hạn.

Lãi suất Tiết kiệm Trực tuyến (Online)
Trả lời

-       Áp dụng: 07h30 ngày 21/11/2018

Kỳ hạn (tháng)

Lãi cuối kỳ

01 tuần

1.00

02 tuần

1.00

03 tuần

1.00

Từ 01 đến 05 tháng

5.50

06 tháng

7.50

07 tháng

7.60

08 tháng

7.70

09 tháng

7.80

Từ 10 đến 11 tháng

7.90

12 tháng

8.00

Từ 14 đến 17 tháng

7.90

18 tháng

7.90

24 tháng

8.00

36 tháng

8.00

 

Ghi chú: Đối với các khoản tiền gửi trực tuyến mở mới hoặc tái tục gửi kỳ hạn 13 tháng sẽ áp dụng lãi suất kỳ hạn 12 tháng.

Top