Dịch vụ liên kết Thẻ Nam A Bank với ví điện tử AirPay

Là ứng dụng ví điện tử trên di động, cho phép khách hàng sử dụng tiền trong ví để mua hàng (thẻ game, thẻ giải trí...), thanh toán các dịch vụ với nhiều ưu đãi hấp dẫn, là sản phẩm của Công ty Cổ phần Phát triển Thể thao Điện tử Việt Nam (Vietnam Esports).

Đối tượng
Trả lời

Khách hàng Cá nhân.

Tiện ích
Trả lời

Liên kết Thẻ Nam A Bank với Ví điện tử AirPay.

Nạp tiền/Thanh toán hàng hóa từ Thẻ liên kết – Ví điện tử AirPay.

Rút tiền từ Ví điện tử AirPay về Thẻ Nam A Bank.

Điều kiện
Trả lời

Đăng ký sử dụng Ví điện tử AirPay của Vietnam Esport;

Là chủ Thẻ ATM Nam A Bank và đăng ký, sử dụng dịch vụ SMS Banking;

Số điện thoại di động nhận OTP qua tin nhắn là Số điện thoại (chính) mà Khách hàng đã đăng ký, kích hoạt và sử dụng dịch vụ SMS Banking;

Một khách hàng chỉ được dùng một Tài khoản/Thẻ Nam A Bank để liên kết với duy nhất một Ví điện tử AirPay tại một thời điểm. Trường hợp Khách hàng muốn thay đổi liên kết với Tài khoản/Thẻ khác, Khách hàng phải hủy liên kết Tài khoản/Thẻ hiện tại và thực hiện liên kết lại với Tài khoản/Thẻ mới.

Hướng dẫn sử dụng
Trả lời
Liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top