Dịch vụ SMS thông báo thay đổi số dư tài khoản tiền gửi tiết kiệm và tiện ích truy vấn tổng số tài khoản, số dư tài khoản tiền gửi tiết kiệm

 • Dịch vụ SMS thông báo thay đổi số dư tài khoản tiền gửi tiết kiệm là dịch vụ giúp khách hàng chủ động kiểm soát thông tin tài chính liên quan đến tài khoản tiền gửi tiết kiệm bằng tin nhắn SMS do Nam A Bank chủ động gửi đến số điện thoại của khách hàng đã đăng ký khi có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến tài khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng gồm: mở mới, nộp thêm, rút vốn một phần, tất toán tài khoản tiền gửi tiết kiệm.
 • Truy vấn tài khoản tiền gửi tiết kiệm giúp khách hàng chủ động kiểm tra tổng số tài khoản, số dư tài khoản tiền gửi tiết kiệm hiện có của khách hàng.

Lợi Ích
Trả lời

 • Giúp khách hàng nhận thông báo thay đổi số dư tài khoản tiết kiệm nhanh chóng và đơn giản.
 • Chủ động trong việc tra cứu thông tin tài khoản tiết kiệm.
 • Tiết kiệm thời gian.

Đối Tượng
Trả lời

 • Khách hàng cá nhân có tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại Nam A Bank

Điều kiện
Trả lời

 • Khách hàng phải đăng ký SMS Banking để sử dụng dịch vụ
 • Số điện thoại đăng ký phải là số điện thoại chính đã đăng ký SMS Banking

Lưu ý: khi khách hàng thay đổi số điện thoại chính/ hủy dịch vụ SMS Banking, mặc nhiên thay đổi số điện thoại/hủy dịch vụ Nhận thông báo thay đổi số dư tài khoản tiền gửi tiết kiệm.

Hướng Dẫn
Trả lời

 • Đăng ký thông báo tin nhắn thay đổi số dư tài khoản tiết kiệm: NAB DKTK gửi 8149
 • Hủy đăng ký thông báo tin nhắn thay đổi số dư tài khoản tiết kiệm: NAB HUYTK gửi 8149
 • Truy vấn tổng số dư trong tất cả tài khoản tiết kiệm: NAB TIETKIEM gửi 8149

Biểu phí
Trả lời

 • Phí gửi tin nhắn đến tổng đài 8149: 1.500 đồng/tin nhắn
 • Phí tin nhắn thông báo thay đổi số dư tài khoản tiết kiệm: miễn phí

Liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top