Thông tin hồ sơ dành cho ứng viên, sinh viên thực tập


I. Nộp hồ sơ tuyển dụng

Muốn ứng tuyển, ứng viên chỉ cần nộp Phiếu Thông tin ứng viên qua email:
tuyendung@namabank.com.vn
Hồ sơ đầy đủ sẽ bổ sung khi tham gia phỏng vấn, bao gồm:

1. Đơn ứng tuyển (viết tay)

2. Phiếu Thông tin ứng viên (Tải tại đây)

3. Sơ yếu lý lịch: bản chính có chứng thực của địa phương (thời hạn không quá 6 tháng)

4. Bằng cấp, chứng chỉ: Photo công chứng (thời hạn không quá 6 tháng)

5. Giấy khám sức khỏe: bản chính (thời hạn không quá 03 tháng)

6.  CMND: Photo công chứng (thời hạn không quá 6 tháng)

7. Hộ khẩu: Photo công chứng (thời hạn không quá 6 tháng)

8. 02 hình (3 x 4)

9. Quyết định tuyển dụng, Hợp đồng lao động, Quyết định nghỉ việc ở Đơn vị cũ (nếu có)
 
Lưu ý: Ứng viên theo dõi thông tin tuyển dụng trên website Nam ÁII. Nộp hồ sơ thực tập

Sinh viên chỉ cần nộp Phiếu Thông tin Sinh viên qua email: tuyendung@namabank.com.vn

Hồ sơ đầy đủ sẽ bổ sung khi Sinh viên được xét thực tập, bao gồm:

1. Đơn xin thực tập (viết tay)

2. Phiếu Thông tin Sinh viên (Tải tại đây)

3. Sơ yếu lý lịch: bản chính có chứng thực của địa phương (thời hạn không quá 6 tháng)

4. Bảng điểm: Photo công chứng

5. Giấy khám sức khỏe: bản chính (thời hạn không quá 03 tháng)

6. CMND: Photo công chứng (thời hạn không quá 6 tháng)

7. 02 hình (3 x 4)

8. Đề tài thực tập

Lưu ý: Sinh viên theo dõi thông tin thực tập trên website Nam Á

Top