Sản phẩm tiền gửi

PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI DÀI HẠN ĐỢT 3 – NĂM 2019

PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI DÀI HẠN ĐỢT 3 – NĂM 2019

Xem thêm
PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI DÀI HẠN ĐỢT 1 – NĂM 2019

Phát hành Chứng chỉ tiền gửi dài hạn Đợt 1 – Năm 2019

Xem thêm
Gói Combo

Là bộ sản phẩm trọn gói, gồm tài khoản tiền gửi thanh toán gắn với thẻ ATM, dịch vụ Ngân hàng điện tử hiện đại (Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, Phone Banking, Dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7) nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch tài khoản của Khách hàng.

Xem thêm
GÓI SẢN PHẨM “HAPPY LADY”

Gói sản phẩm “Happy Lady” ban hành nhằm tôn vinh và mang lại những ưu đãi vượt trội dành riêng cho khách hàng nữ giao dịch tại Nam A Bank. Đây là sản phẩm kết hợp Tiền gửi tiết kiệm, Tiền vay, Tài khoản thanh toán, Gói Tài khoản Tối ưu, Gói combo và Thẻ tín dụng quốc tế do Nam A Bank phát hành.

Xem thêm
Gói tài khoản tối ưu

Là gói sản phẩm kết hợp gồm Tài khoản tiền gửi thanh toán, thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM), dịch vụ Ngân hàng điện tử (Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking, Phone Banking, MobileBank Plus...) và các dịch vụ/ tiện ích gia tăng nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch tài khoản trọn gói của khách hàng cá nhân tại Nam A Bank.

Xem thêm
Tiền gửi ký quỹ

Tiền gửi ký quỹ là tiền gửi không kỳ hạn của cá nhân tại Nam A Bank nhằm đảm bảo việc thực hiện một nghĩa vụ tài chính của cá nhân đó đối với Nam A Bank hoặc đối với các bên liên quan.

Xem thêm
Tiền gửi thanh toán

Tài khoản tiền gửi thanh toán là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của cá nhân nhằm mục đích thực hiện các giao dịch qua ngân hàng nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng.

Xem thêm
Top