Sản phẩm tiền gửi

Combo tài khoản khách hàng doanh nghiệp

“Sử dụng nhiều, ưu đãi lớn”
Nam A Bank cung cấp cho khách hàng bộ sản phẩm trọn gói bao gồm tài khoản thanh toán và dịch vụ ngân hàng điện tử (SMS banking, Internet banking) giúp khách hàng trải nghiệm giao dịch tài khoản thuận tiện, dễ dàng và nhanh chóng.

Xem thêm
Tiền gửi thanh toán

Là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng mở tại Nam A Bank nhằm mục đích thực hiện các giao dịch thanh toán một cách dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện.

Xem thêm
Tiền gửi có kỳ hạn

Là khoản tiền của khách hàng gửi tại Nam A Bank trong một khoảng thời gian nhất định, hỗ trợ khách hàng tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi một cách an toàn và có hiệu quả nhất.

Xem thêm
Tiền gửi rút vốn linh hoạt

Là khoản tiền của khách hàng gửi tại Nam A Bank trong một khoảng thời gian nhất định, cho phép khách hàng được rút một phần vốn gốc một hoặc nhiều lần trong suốt kỳ hạn gửi mà vẫn bảo toàn lãi suất có kỳ hạn cho phần vốn còn lại.

Xem thêm
Tiền gửi ký quỹ

Là khoản tiền của khách hàng mở tại Nam A Bank nhằm quản lý theo yêu cầu hoặc đảm bảo việc thực hiện một nghĩa vụ tài chính của khách hàng đối với Nam A Bank hoặc đối với các bên liên quan.

Xem thêm
Tiền Gửi Vốn Chuyên Dùng

Tài khoản Tiền gửi Vốn Chuyên Dùng được Nam A Bank cung cấp đến các Khách hàng có nhu cầu sử dụng nhằm phản ánh số tiền chuyên dùng vào mục đích nhất định.

Xem thêm
Giấy tờ có giá

Giấy tờ có giá bao gồm kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi do Nam A Bank phát hành với mức lãi suất hấp dẫn tùy theo từng đợt phát hành.

Xem thêm
Top