Giấy tờ có giá

Giấy tờ có giá bao gồm kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi do Nam A Bank phát hành với mức lãi suất hấp dẫn tùy theo từng đợt phát hành.

Đối tượng khách hàng
Trả lời

Tổ chức thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tiện ích sản phẩm
Trả lời

 • Thủ tục đơn giản & Thời gian xử lý giao dịch nhanh chóng.

 • Giao dịch tại bất kỳ Đơn vị kinh doanh trực thuộc Nam A Bank.

 • Được phép chuyển nhượng, cầm cố đảm bảo vay vốn/ thực hiện nghĩa vụ khác tại Nam A Bank hoặc các Tổ chức tín dụng khác.

Đặc tính sản phẩm
Trả lời

 • Loại GTCG: theo từng đợt phát hành

 • Kỳ hạn: theo từng đợt phát hành

 • Loại tiền: VND

 • Mệnh giá tối thiểu: 100.000 VND

 • Lãi suất: theo từng đợt phát hành

 • Phương thức trả lãi: theo từng đợt phát hành

Thủ tục hồ sơ
Trả lời

 • Giấy đề nghị mua GTCG.

 • Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức.

Thông tin liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc

Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top