Phát hành chứng chỉ tiền gửi (CCTG) ghi danh dài hạn

 

Tổng mệnh giá phát hành
Trả lời

1.000.000.000.000 đồng (Một ngàn tỷ đồng).

Thời hạn phát hành
Trả lời

Từ 20/02/2017 đến 20/08/2017; hoặc khi phát hành đủ 1.000 tỷ đồng trước thời hạn; hoặc khi có thông báo dừng phát hành CCTG của Nam A Bank khi chưa hết thời hạn phát hành.

Đối tượng và điều kiện phát hành
Trả lời

Khách hàng tổ chức và cá nhân được phép mua CCTG theo quy định của pháp luật hiện hành;

Các điều kiện khác theo quy định của Nam A Bank.

Tiện ích
Trả lời

Lãi suất ưu đãi

Thanh toán linh hoạt 

Đặc điểm
Trả lời

Loại tiền gửi: Việt Nam Đồng (VNĐ)

Kỳ hạn gửi: 07 năm

Mệnh giá phát hành: Tối thiểu 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)

Phương thức trả lãi: Định kỳ hàng năm.

Lãi suất: xem tại đây.

Hồ sơ
Trả lời

Hồ sơ pháp lý của khách hàng

Các loại giấy tờ khác liên quan đến việc đề nghị phát hành CCTG

Liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top