PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI DÀI HẠN ĐỢT 2 – NĂM 2019

PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI DÀI HẠN ĐỢT 2 – NĂM 2019

Tổng mệnh giá phát hành
Trả lời

200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).

Thời hạn phát hành
Trả lời

Từ 19/07/2019 đến 19/12/2019 hoặc khi phát hành đủ 200 tỷ đồng trước thời hạn hoặc khi có thông báo dừng phát hành CCTG của Nam A Bank.

Đối tượng và điều kiện phát hành
Trả lời

Cá nhân và Tổ chức (không bao gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của tổ chức tín dụng và các định chế tài chính).

Tiện ích
Trả lời

  • Lãi suất vượt trội.

  • Ưu đãi về lãi suất vay cầm cố CCTG.

Đặc điểm
Trả lời

  • Loại tiền gửi: Việt Nam Đồng (VNĐ)

  • Kỳ hạn gửi: 06 năm.

  • Mệnh giá phát hành: Tối thiểu 10.000.000 đồng/chứng chỉ.

  • Phương thức trả lãi: Trả lãi định kỳ hàng năm.

Hồ sơ
Trả lời

  • Hồ sơ pháp lý của khách hàng.

  • Các loại giấy tờ khác liên quan đến việc đề nghị phát hành CCTG.

Liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

  • Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc;

  • Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng 1900 6679

Top