Phát hành Giấy tờ có giá

-    Được sử dụng để cầm cố vay vốn theo quy định của Ngân hàng Nam Á.
-    Được tự do chuyển nhượng dưới các hình thức mua, bán, cho, tặng, trao đổi hoặc thừa kế.
-    Được chiết khấu, tái chiết khấu theo quy định của pháp luật.

Khách hàng cá nhân có nhu cầu mua Giấy tờ có giá.

-    Được sử dụng để cầm cố vay vốn theo quy định của Ngân hàng Nam Á.
-    Được tự do chuyển nhượng dưới các hình thức mua, bán, cho, tặng, trao đổi hoặc thừa kế.
-    Được chiết khấu, tái chiết khấu theo quy định của pháp luật.
-    Quy định về phát hành Giấy tờ có giá xem Tại đây

-    Địa điểm phát hành: Trong toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Nam Á
-    Thời hạn phát hành: Từ ngày 01/10/2013 đến ngày 29/11/2013
-    Loại giấy tờ có giá: Kỳ phiếu/Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn.
-    Thời hạn giấy tờ có giá : Từ 01 – 11 tháng
-    Mệnh giá giấy tờ có giá : Tối thiểu là 1.000.000 đồng và không hạn chế mức tối đa.
-    Lãi suất: Theo biểu lãi suất huy động từng thời kỳ của Ngân hàng Nam Á.

-    Khách hàng điền vào Giấy đề nghị mua giấy tờ có giá (theo mẫu của Ngân hàng Nam Á).
-    Người Việt Nam: CMND/Hộ chiếu (bản sao).
-    Người nước ngoài: Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú, Thị thực nhập cảnh còn hiệu lực (bản sao).
-    Và các giấy tờ khác (nếu có).

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc

Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top