Phát hành Giấy tờ có giá

Được sử dụng để cầm cố vay vốn theo quy định của Ngân hàng Nam Á.

Được tự do chuyển nhượng dưới các hình thức mua, bán, cho, tặng, trao đổi hoặc thừa kế.

Được chiết khấu, tái chiết khấu theo quy định của pháp luật.

Đối tượng
Trả lời

Khách hàng cá nhân có nhu cầu mua Giấy tờ có giá.

Tiện ích
Trả lời

Được sử dụng để cầm cố vay vốn theo quy định của Ngân hàng Nam Á.

Được tự do chuyển nhượng dưới các hình thức mua, bán, cho, tặng, trao đổi hoặc thừa kế.

Được chiết khấu, tái chiết khấu theo quy định của pháp luật.

Quy định về phát hành Giấy tờ có giá xem Tại đây

Đặc tính
Trả lời

Địa điểm phát hành: Trong toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Nam Á

Thời hạn phát hành: Từ ngày 01/10/2013 đến ngày 29/11/2013

Loại giấy tờ có giá: Kỳ phiếu/Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn.

Thời hạn giấy tờ có giá : Từ 01 – 11 tháng 

Mệnh giá giấy tờ có giá : Tối thiểu là 1.000.000 đồng và không hạn chế mức tối đa.

Lãi suất: Theo biểu lãi suất huy động từng thời kỳ của Ngân hàng Nam Á.

Hồ sơ, thủ tục
Trả lời

Khách hàng điền vào Giấy đề nghị mua giấy tờ có giá (theo mẫu của Ngân hàng Nam Á).

Người Việt Nam: CMND/Hộ chiếu (bản sao).

Người nước ngoài: Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú, Thị thực nhập cảnh còn hiệu lực (bản sao).

Và các giấy tờ khác (nếu có).

Liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top