Phát hành Giấy tờ có giá

Phát hành giấy tờ có giá là hình thức huy động vốn bằng việc xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa Nam A Bank với các tổ chức sở hữu giấy tờ có giá do Nam A Bank phát hành trong một thời hạn, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác nhất định. Song song với mức lãi suất hấp dẫn, Quý khách hàng sở hữu GTCG do Nam A Bank phát hành còn được tận hưởng những tiện ích vượt trội khi có nhu cầu sử dụng.

Đối tượng
Trả lời

Tổ chức Việt Nam và nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Tiện ích
Trả lời

Được sử dụng để cầm cố vay vốn theo quy định của Nam A Bank.

Được tự do chuyển nhượng dưới các hình thức mua, bán, cho, tặng, trao đổi hoặc thừa kế.

Được chiết khấu, tái chiết khấu theo quy định của pháp luật.

Đặc tính
Trả lời

Địa điểm phát hành: Trong toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Nam Á


Thời hạn phát hành: Từ ngày 01/10/2013 đến ngày 29/11/2013

Loại giấy tờ có giá: Kỳ phiếu/Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn.

Thời hạn giấy tờ có giá : Từ 01 – 11 tháng

Mệnh giá giấy tờ có giá : Tối thiểu là 1.000.000 đồng và không hạn chế mức tối đa.

Lãi suất: Theo biểu lãi suất huy động từng thời kỳ của Ngân hàng Nam Á.

Hồ sơ, thủ tục
Trả lời

Khách hàng điền vào Giấy đề nghị mua giấy tờ có giá (theo mẫu của Ngân hàng Nam Á).

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (bản photo có chứng thực).

Quyết định bổ nhiệm Chủ tài khoản và Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán hoặc người được ủy quyền (bản photo có chứng thực).

Và các giấy tờ khác (nếu có).

Đặc tính
Trả lời

Địa điểm phát hành: Trong toàn hệ thống Nam A Bank;

Loại tiền: VND và ngoại tệ;

Thời hạn phát hành: thời hạn phát hành của một đợt phát hành không quá 60 ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật;

Loại giấy tờ có giá: Kỳ phiếu, Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn, Tín phiếu, giấy tờ có giá ngắn hạn khác…

Kỳ hạn giấy tờ có giá:
    - Kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn: từ 01 – 11 tháng;
    - Tín phiếu và giấy tờ có giá ngắn hạn khác: theo quy định của    Nam A Bank từng thời kỳ.

Mệnh giá giấy tờ có giá : Tối thiểu là 1.000.000 đồng/100USD hoặc ngoại tệ tương đương và không hạn chế mức tối đa;

Lãi suất: Theo biểu lãi suất huy động từng thời kỳ của Nam A Bank; 

Chi tiết quy định về phát hành Giấy tờ có giá, vui lòng xem Tại đây.

Thông tin liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top