Tiền gửi có kỳ hạn theo ngày

Là khoản tiền của khách hàng gửi tại Nam A Bank trong một khoảng thời gian nhất định tính bằng ngày, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi một cách an toàn và có hiệu quả nhất.

Đối tượng khách hàng
Trả lời

Pháp nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

Tiện ích sản phẩm
Trả lời

-         Kỳ hạn gửi tiền linh hoạt tính theo ngày, kỳ lĩnh lãi đa dạng (đầu kỳ, định kỳ, cuối kỳ), phương thức trả lãi tự động.

-         Lãi suất cạnh tranh.

-         Khách hàng được tất toán hợp đồng trước hạn.

-         Giao dịch gửi tiền và tất toán tại tất cả điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc.

-        Được phép chuyển nhượng, cầm cố đảm bảo vay vốn/thực hiện nghĩa vụ khác tại Nam A Bank hoặc các Tổ chức tín dụng khác.

Đặc tính sản phẩm
Trả lời

-         Kỳ hạn: Tính theo ngày (tối thiểu 7 ngày và tối đa 1080 ngày (tương đương 36 tháng)).

-         Loại tiền: VND, ngoại tệ.

-         Số tiền gửi tối thiểu: 10.000.000 VND/500 ngoại tệ.

-         Phương thức trả lãi:

+      Trả lãi trước.

+      Trả lãi định kỳ: hàng tháng, hàng quý, 06 tháng/lần.

+      Trả lãi cuối kỳ.

-         Phí: theo quy định của Nam A Bank từng thời kỳ.

Thủ tục hồ sơ
Trả lời

-         Khách hàng đã có giao dịch với Nam A Bank: ký kết hợp đồng theo mẫu Nam A Bank

-         Khách hàng giao dịch lần đầu: cung cấp Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý.

Thông tin liên hệ
Trả lời


Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top