Tiền gửi có kỳ hạn

Là khoản tiền của khách hàng gửi tại Nam A Bank trong một khoảng thời gian nhất định, hỗ trợ khách hàng tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi một cách an toàn và có hiệu quả nhất.

Đối tượng khách hàng
Trả lời

 • Tổ chức

 • Cá nhân

Tiện ích sản phẩm
Trả lời

 • Có nhiều kỳ hạn lựa chọn & Lãi suất hấp dẫn

 • Thủ tục đơn giản & Thời gian xử lý giao dịch nhanh chóng

 • Giao dịch tiền gửi và tất toán tại bất kỳ Đơn vị kinh doanh trực thuộc Nam A Bank.

 • Được phép chuyển nhượng, cầm cố đảm bảo vay vốn/ thực hiện nghĩa vụ khác tại Nam A Bank hoặc các Tổ chức tín dụng khác.

Đặc tính sản phẩm
Trả lời

 • Kỳ hạn gửi: kỳ hạn ngày, kỳ hạn tuần, kỳ hạn tháng.

 • Loại tiền gửi: VND, USD và các loại ngoại tệ Nam A Bank huy động từng thời kỳ.

 • Số tiền gửi tối thiểu: 10.000.000 VND hoặc 500 đơn vị ngoại tệ.

 • Phương thức trả lãi: trả lãi định kỳ và trả lãi cuối kỳ.

 • Phí: Theo quy định của Nam A Bank từng thời kỳ.

Thủ tục hồ sơ
Trả lời

 • Hợp đồng tiền gửi theo mẫu.

 • Hồ sơ pháp lý và Giấy đăng ký thông tin nếu khách hàng giao dịch lần đầu với Nam A Bank.

Thông tin liên hệ
Trả lời


Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top