Tiền gửi có kỳ hạn

Quý khách hàng chưa có kế hoạch sử dụng một khoản tiền nhàn rỗi trong một thời gian nhất định? Hãy lựa chọn hình thức gửi tiền có kỳ hạn tại Nam A Bank để được hưởng lãi suất hấp dẫn hơn!

Đối tượng
Trả lời

Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Tiện ích sản phẩm
Trả lời

Có nhiều kỳ hạn lựa chọn với mức lãi suất hấp dẫn;

Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý giao dịch nhanh chóng;

Có thể mở tài khoản bằng VND hoặc ngoại tệ;

Mở tài khoản một nơi có thể giao dịch nhiều nơi;

Tiền trên tài khoản Khách hàng sẽ được an toàn, bảo mật, được đảm bảo vay vốn tại Nam A Bank.

Đặc tính sản phẩm
Trả lời

Loại tiền: VND, USD và ngoại tệ khác;

Kỳ hạn gửi: 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, từ 1 tháng đến 12 tháng, 13 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng.

Phương thức trả lãi:

    + Trả lãi định kỳ (chỉ áp dụng với loại tiền gửi là VND): trả lãi hàng tháng, hàng quý, 06 tháng/ lần;

    + Trả lãi cuối kỳ: Trả lãi khi đáo hạn.

Phí: phí mở tài khoản: miễn phí;

Số tiền gửi tối thiểu: 10.000.000 VND/ 500 USD;

Sử dụng tài khoản:

    + Mỗi tài khoản chỉ ứng với 01 giao dịch gửi và rút (lúc mở và lúc tất toán);

    + Khi rút vốn trước hạn, khách hàng được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tại thời điểm rút trước hạn;

    + Vào ngày đáo hạn, nếu khách hàng không rút tiền và không có chỉ thị nào khác thì tiền lãi sẽ được chuyển vào tài TK của khách hàng hoặc được nhập vào vốn gốc và tái tục thêm một kỳ hạn mới tương đương kỳ hạn ban đầu với mức lãi suất Ngân hàng Nam Á công bố tại thời điểm tái tục.

Lãi suất
Trả lời

Theo quy định của Nam A Bank theo từng thời kỳ.

Thủ tục hồ sơ
Trả lời

Khách hàng đã có thông tin hoặc tài khoản thanh toán tại Nam A Bank:

    + Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn;

    + Ủy nhiệm chi (khi trích tiền từ tài khoản thanh toán) hoặc Giấy nộp tiền (khi nộp tiền mặt).

Khách hàng chưa thông tin hoặc tài khoản thanh toán tại Nam A Bank:

    + Khách hàng đăng ký thông tin tại Nam A Bank;

    + Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn;

    + Ủy nhiệm chi (khi trích tiền từ tài khoản thanh toán) hoặc Giấy nộp tiền (khi nộp tiền mặt).

Thông tin liên hệ
Trả lời


Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top