Tiền gửi có kỳ hạn

Là khoản tiền của khách hàng gửi tại Nam A Bank trong một khoảng thời gian nhất định, hỗ trợ khách hàng tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi một cách an toàn và có hiệu quả nhất.

Đối tượng khách hàng
Trả lời

-         Cá nhân

-         Pháp nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

Tiện ích sản phẩm
Trả lời

-         Có nhiều kỳ hạn lựa chọn với mức lãi suất hấp dẫn.

-         Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý giao dịch nhanh chóng.

-         Khách hàng được tất toán hợp đồng trước hạn.

-         Giao dịch gửi tiền và tất toán tại tất cả điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc.

-         Được phép chuyển nhượng, cầm cố đảm bảo vay vốn/thực hiện nghĩa vụ khác tại Nam A Bank hoặc các Tổ chức tín dụng khác.

Đặc tính sản phẩm
Trả lời

-         Kỳ hạn: 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, từ 1 tháng đến 36 tháng.

-         Loại tiền: VND, USD.

-         Số tiền gửi tối thiểu:

+      Cá nhân: 5 tỷ VND/500USD.

+      Pháp nhân: 10.000.000 VND/500 USD.

-         Phương thức trả lãi:

+      Trả lãi định kỳ: hàng tháng, hàng quý, 06 tháng/ lần.

+      Trả lãi cuối kỳ.

-         Phí: theo quy định của Nam A Bank từng thời kỳ.

Thủ tục hồ sơ
Trả lời

-         Khách hàng đã có giao dịch với Nam A Bank: ký kết hợp đồng theo mẫu.

-         Khách hàng giao dịch lần đầu:

+      Đối với cá nhân: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ chiếu kèm thị thực còn hiệu lực hoặc thẻ tạm trú (đối với cá nhân người nước ngoài).

+      Đối với tổ chức: cung cấp Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý.

Thông tin liên hệ
Trả lời


Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top