Tiền gửi ký quỹ

Là khoản tiền của khách hàng mở tại Nam A Bank nhằm quản lý theo yêu cầu hoặc đảm bảo việc thực hiện một nghĩa vụ tài chính của khách hàng đối với Nam A Bank hoặc đối với các bên liên quan.

Đối tượng khách hàng
Trả lời

-         Cá nhân

-         Pháp nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

Tiện ích sản phẩm
Trả lời

-         Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý giao dịch nhanh chóng

-         Được hưởng lãi trên số tiền ký quỹ.

Đặc tính sản phẩm
Trả lời

-         Ký quỹ không kỳ hạn: Lãi được trả vào ngày 26 hàng tháng.

-         Ký quỹ có kỳ hạn: 01 tháng; 03 tháng; 06 tháng; 12 tháng; 24 tháng; 36 tháng.

-         Lãi được trả vào cuối kỳ.

Thủ tục hồ sơ
Trả lời

-         Khách hàng đã có giao dịch với Nam A Bank: ký kết hợp đồng theo mẫu.

-         Khách hàng giao dịch lần đầu:

+      Đối với cá nhân: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ chiếu kèm thị thực còn hiệu lực hoặc thẻ tạm trú (đối với cá nhân người nước ngoài).

+      Đối với tổ chức: cung cấp Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý.

Thông tin liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top