Tiền gửi rút vốn linh hoạt

Tiền gửi rút vốn linh hoạt là hình thức tiền gửi có kỳ hạn mà khách hàng có thể rút vốn từng phần một hoặc nhiều lần trong suốt kỳ hạn gửi khi có nhu cầu sử dụng vốn trước hạn mà vẫn bảo toàn lãi suất có kỳ hạn cho phần vốn còn lại.

Đối tượng
Trả lời

Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Tiện ích
Trả lời

Sử dụng vốn linh hoạt;

Bảo toàn lãi suất phần vốn chưa sử dụng;

Cầm cố để vay vốn tại Nam A Bank;

Gửi và rút vốn tại bất kỳ Điểm giao dịch nào của Nam A Bank trên toàn quốc.

Đặc tính
Trả lời

Loại tiền gửi: VND;

Kỳ hạn gửi: Từ 1 tháng đến 12 tháng, 13 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng;

Số dư tiền gửi tối thiểu là 10.000.000 VND;

Rút vốn linh hoạt: Quý khách có thể rút vốn trước hạn nhiều lần khi có nhu cầu, số tiền rút tối thiểu cho mỗi lần là 1.000.000 VND và duy trì số dư lớn hơn số dư tiền gửi tối thiểu.

Quý khách được hưởng lãi suất có kỳ hạn đối với số vốn còn lại khi đáo hạn và lãi suất không kỳ hạn đối với số vốn rút trước hạn;

Thủ tục
Trả lời

Hồ sơ pháp lý;

Hợp đồng tiền gửi rút vốn linh hoạt (theo mẫu của Nam A Bank).

Liên hệ
Trả lời


Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top