Tiền gửi rút vốn linh hoạt

Là khoản tiền của khách hàng gửi tại Nam A Bank trong một khoảng thời gian nhất định, cho phép khách hàng được rút một phần vốn gốc một hoặc nhiều lần trong suốt kỳ hạn gửi mà vẫn bảo toàn lãi suất có kỳ hạn cho phần vốn còn lại.

Đối tượng khách hàng
Trả lời

 • Tổ chức

 • Cá nhân

Tiện ích sản phẩm
Trả lời

 • Có nhiều kỳ hạn lựa chọn & Lãi suất hấp dẫn.

 • Thủ tục đơn giản & Thời gian xử lý giao dịch nhanh chóng.

 • Sử dụng vốn linh hoạt & Bảo toàn lãi suất đối với phần vốn chưa sử dụng.

 • Giao dịch tiền gửi và tất toán tại bất kỳ Đơn vị kinh doanh trực thuộc Nam A Bank.

 • Được phép chuyển nhượng, cầm cố đảm bảo vay vốn/ thực hiện nghĩa vụ khác tại Nam A Bank hoặc các Tổ chức tín dụng khác.

Đặc tính sản phẩm
Trả lời

 • Kỳ hạn gửi: kỳ hạn tháng.

 • Loại tiền gửi: VND.

 • Số tiền gửi tối thiểu: 10.000.000 VND.

 • Phương thức trả lãi: trả lãi cuối kỳ.

 • Rút vốn linh hoạt: khách hàng có thể rút vốn trước hạn nhiều lần khi có nhu cầu, số tiền rút gốc tối thiểu cho mỗi lần rút là 1.000.000 VND.

 • Phương thức trả lãi/trả gốc: hưởng lãi suất có kỳ hạn đối với số tiền gốc duy trì đến ngày đáo hạn và lãi suất không kỳ hạn đối với số tiền gốc rút trước hạn.

 • Phí: Theo quy định của Nam A Bank từng thời kỳ.

Thủ tục hồ sơ
Trả lời

 • Hợp đồng tiền gửi theo mẫu.

 • Hồ sơ pháp lý và Giấy đăng ký thông tin nếu khách hàng giao dịch lần đầu với Nam A Bank.

Liên hệ
Trả lời


Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top