Tiền gửi rút vốn linh hoạt

Là khoản tiền của khách hàng gửi tại Nam A Bank trong một khoảng thời gian nhất định, cho phép khách hàng được rút một phần vốn gốc một hoặc nhiều lần trong suốt kỳ hạn gửi mà vẫn bảo toàn lãi suất có kỳ hạn cho phần vốn còn lại.

Đối tượng khách hàng
Trả lời

Pháp nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

Tiện ích sản phẩm
Trả lời

-         Sử dụng vốn linh hoạt.

-         Bảo toàn lãi suất đối với phần vốn chưa sử dụng.

-         Khách hàng được tất toán hợp đồng trước hạn.

-         Giao dịch gửi tiền và tất toán tại tất cả điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc.

-         Được phép chuyển nhượng, cầm cố đảm bảo vay vốn/thực hiện nghĩa vụ khác tại Nam A Bank hoặc các Tổ chức tín dụng khác.

Đặc tính sản phẩm
Trả lời

-         Kỳ hạn: từ 1 tháng đến 13 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng.

-         Loại tiền: VNĐ.

-        Rút vốn linh hoạt: khách hàng có thể rút vốn trước hạn nhiều lần khi có nhu cầu, số tiền rút tối thiểu cho mỗi lần là 1.000.000 VND.

-         Phương thức trả lãi/trả vốn: hưởng lãi suất có kỳ hạn đối với số vốn còn lại khi đáo hạn và lãi suất không kỳ hạn đối với số vốn rút trước hạn.

-         Phí: theo quy định của Nam A Bank từng thời kỳ.

Thủ tục hồ sơ
Trả lời

-         Khách hàng đã có giao dịch với Nam A Bank: ký kết hợp đồng theo mẫu.

-         Khách hàng giao dịch lần đầu: cung cấp Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức.

Liên hệ
Trả lời


Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top