Tiền gửi thanh toán

Tài khoản tiền gửi thanh toán là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức mở tại Nam A Bank nhằm mục đích thực hiện các giao dịch thanh toán qua ngân hàng một cách dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện.

Đối tượng
Trả lời

Tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tiện ích sản phẩm
Trả lời

Đa dạng cách thức nộp/rút tiền (tiền mặt, chuyển khoản, séc, ủy nhiệm chi,…).

Có thể nhận/chuyển tiền trong nước/nước ngoài.

Có thể chuyển tiền thanh toán hàng hoá, hóa đơn, điện, nước,…

Tích hợp nhiều tiện ích với dịch vụ ngân hàng điện tử (SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking,…).

Giao dịch tài khoản tại điểm giao dịch bất kỳ của NamABank trên toàn quốc.

Đặc tính sản phẩm
Trả lời

Kỳ hạn: không kỳ hạn.

Loại tiền: VNĐ, ngoại tệ.

Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000VNĐ/50 Đơn vị ngoại tệ

Lãi suất: Lãi suất không kỳ hạn.

Cách thức trả lãi: tiền lãi được trả vào ngày 25 hàng tháng và tự động ghi Có vào tài khoản.

Phí:

    + Phí mở tài khoản: miễn phí

    + Phí sử dụng tài khoản: Theo quy định của NamABank từng thời kỳ. Tham khảo biểu phí tại www.namabank.com.vn

Quy định
Trả lời

Vui lòng tham khảo “Bảng quy định điều khoản, điều kiện mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Nam A Bank” tại đây

Thủ tục hồ sơ
Trả lời

Giấy đề nghị mở tài khoản (Theo mẫu của NamABank): xem tại đây

Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức.

Hồ sơ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản.

Thông tin liên hệ
Trả lời


Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top