Tiền gửi thanh toán

Là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng mở tại Nam A Bank nhằm mục đích thực hiện các giao dịch thanh toán một cách dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện.

Đối tượng khách hàng
Trả lời

Tổ chức thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tiện ích sản phẩm
Trả lời

 • Đa dạng cách thức nộp/rút tiền (tiền mặt, chuyển khoản, séc, ủy nhiệm chi,…).

 • Nhận/chuyển tiền trong nước/nước ngoài.

 • Chuyển tiền thanh toán hàng hoá, hóa đơn, điện, nước,…

 • Tích hợp nhiều tiện ích với các dịch vụ ngân hàng điện tử: SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking,...

 • Giao dịch tài khoản tại điểm giao dịch bất kỳ của Nam A Bank trên toàn quốc.

Đặc tính sản phẩm
Trả lời

 • Kỳ hạn: không kỳ hạn

 • Loại tiền: VND, ngoại tệ.

 • Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VND/50 Đơn vị ngoại tệ.

 • Lãi suất: Lãi suất không kỳ hạn.

 • Phương thức trả lãi: tiền lãi được trả vào ngày 25 hàng tháng và tự động ghi Có vào tài khoản.

 • Phí:

  • Phí mở tài khoản: miễn phí.

  • Phí sử dụng tài khoản: Theo quy định của Nam A Bank từng thời kỳ.

Thủ tục hồ sơ
Trả lời

 • Giấy đăng ký thông tin kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán và dịch vụ.

 • Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức.

Thông tin liên hệ
Trả lời


Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top