Tiền Gửi Vốn Chuyên Dùng

Tài khoản Tiền gửi Vốn Chuyên Dùng được Nam A Bank cung cấp đến các Khách hàng có nhu cầu sử dụng nhằm phản ánh số tiền chuyên dùng vào mục đích nhất định.

Đối tượng khách hàng
Trả lời

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mở tài khoản tiền gửi vốn chuyên dùng

Tiện ích sản phẩm
Trả lời

-         Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng.

-         Giúp khách hàng quản lý tốt hơn các giao dịch theo từng mục đích chuyên dùng nhất định.

Mục đích chuyên dùng
Trả lời

-         Mục đích Đầu tư trực tiếp

-         Mục đích Đầu tư gián tiếp

-         Mục đích Vay, trả nợ nước ngoài

-         Mục đích Quản lý dự án vốn

-         Mục đích Quản lý dòng tiền chứng khoán

-         Mục đích Quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

-         Mục đích chuyên dùng khác

Thủ tục hồ sơ
Trả lời

-         Hồ sơ pháp lý của khách hàng;

-         Hợp đồng Tiền gửi Vốn Chuyên dùng (theo mẫu Nam A Bank);

-         Các giấy tờ khác theo yêu cầu.

Thông tin liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top